حکیم مهر - «ریانا ون نیواوهئوزن» یک پرورش*دهنده گربه*سانان است که از سال 2006 میلادی تاکنون با چهار یوزپلنگ، دو گرگ و یک شیر در منطقه حفاظت شده در آفریقای جنوبی زندگی می کند. این زن 40 ساله یکی از اعضای پروژه صندوق «حفاظت از یوزپلنگ» است.