قویترین سگ جهان که در ارتش روسیه مشغول به کار می باشد!!