مجموعه کتابخانه دامپزشکی

کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی

نام اثر: کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی
شماره مجوز:049852 -0104-6
سال انتشار: 1395
تعداد دیسک: 8 دی وی دی
قیمت: 150,000 تومان
توضیحات کامل مجموعه کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی لیست کتاب های مجموعه کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی خرید مجموعه کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی

 

 

vetlib dvd

نام اثر: کتابخانه دامپزشکی نسخه 2015
شماره مجوز:046103-03372-8
سال انتشار: 1394
تعداد دیسک: 4 دی وی دی
قیمت: 120,000 تومان
توضیحات کامل مجموعه کتابخانه دامپزشکی 2015 لیست کتاب های مجموعه کتابخانه دامپزشکی 2015 خرید مجموعه کتابخانه دامپزشکی 2015

برای تهیه هر کدام از مجموعه ها کافیست که عدد 1 را به سامانه 3000123063 پیامک کنید.