عقبگرد 5 درصدی ضریب خوداتکایی در بخش دامپروری

0
65
عقبگرد 5 درصدی ضریب خوداتکایی در بخش دامپروری

سیاست‌های ضد تولید در بخش کشاورزی که طی برنامه چهارم کشور اعمال شد ضریب خوداتکایی در محصولات کشاورزی و دامپروری را کاهش داد. با بررسی ارقام تولید می توان کاهش 5درصدی خوداتکایی تولید رد بخش دامپروری را استخراج کرد.

به گزارش دامپزشک، گزارش منتشر شده از عملکرد برنامه چهارم توسعه کشور از ناکامی بخش کشاورزی حکایت دارد. طبق این گزارش مهمترین هدف تعیین شده در برنامه یعنی دست‌یابی به خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی عقیم ماند و نه تنها به پیش‌بینی‌ها نرسید بلکه نسبت به سال شروع برنامه نیز 10 درصد کاهش یافت. براین اساس ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی از 97/84 درصد در سال ابتدای برنامه به 44/76 درصد رسید.

ضریب خودکفایی در مورد برخی محصولات کشاورزی طی سال‌های 88-68

محصول

برنامه اول

برنامه دوم

برنامه سوم

برنامه جهارم

68

72

74

78

79

83

84

88

گوشت قرمز

3/82

2/86

9/86

9/99

8/97

93

3/97

3/89

گوشت مرغ

100

92

9/99

1/98

3/98

100

3/101

98

شیر

8/84

5/90

4/96

8/99

1/99

4/98

2/99

8/91

انواع ماهی

100

100

7/98

5/99

101

2/101

9/99

98

مأخذ: گزارش ارزیابی خوداتکایی کشاورزی و غذایی- کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

گوشت قرمز با اندکی افزایش

تولید گوشت قرمز در طول برنامه از روندی افزایشی برخوردار بوده است لکن تراز تجاری این محصول از 16 هزار تن مثبت به 105- هزار تن رسیده است. کاهش تعرفه‌ها بمنظور تنظیم بازار و درنتیجه واردات بی‌رویه از سویی و بحران‌های ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت علوفه از سوی دیگر تولید گوشت و دام در کشور را با مشکل مواجه ساخته و در نهایت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واردات را در سالهای اخیر به دنبال داشته است.

تولید، واردات، صادرات و تراز تجاری گوشت قرمز

سال‌های برنامه چهارم

تولید

واردات

صادرات

تراز تجاری

وزن(هزارتن)

وزن(هزارتن)

وزن(هزارتن)

وزن(هزارتن)

1384

799

4/17

4/33

16

1385

829

7/53

7/4

49-

1386

866

3/68

7/24

44-

1387

829

7/75

4/27

48-

1388

902

4/118

2/13

105-

مأخذ: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

گوشت مرغ از جمله محصولاتی است که روند تولید داخلی آن متاثر از شرایط اقتصادی، خشکسالی و ترسالی نوسان پیدا نکرده است و روند تولید به صورت عادی استمرار دارد. اما وابستگی این صنعت به نهاده‌های وارداتی هر ساله افزایش می‌یابد. تراز تجاری این محصول در ابتدای برنامه چهارم با وزن 8/0 هزار تن به ارزش 46/0 میلیون دلار بوده و در پایان برنامه از لحاظ وزنی 9- هزار تن و به ارزش 19- میلیون دلار رسیده است.

تولید، واردات، صادرات و تراز تجاری گوشت مرغ

سال‌های برنامه چهارم

تولید

واردات

صادرات

تراز تجاری

وزن

(هزارتن)

وزن

(هزارتن)

ارزش

(میلیون دلار)

وزن

(هزارتن)

ارزش

(میلیون دلار)

وزن

(هزارتن)

ارزش

(میلیون دلار)

1384

1248

1

9/0

20/0

26/0

8/0-

46/0-

1385

1360

33

9/54

85/0

1

32-

54-

1386

1468

0

0

56/0

68/0

56/0

68/0

1387

1329

20

8/38

01/0

01/0

20-

39-

1388

1605

9

1/19

16/0

33/0

9-

19-

مأخذ: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

منبع: دامپزشک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید