برگزاری دوره بازآموزي مروري بر بيماريهاي گوسفند و بيماريهاي متابوليک در استان کردستان

برگزاری دوره بازآموزي مروري بر بيماريهاي گوسفند و بيماريهاي متابوليک در استان کردستان

نظام دامپزشکي استان کردستان برگزار می کند:

کلاس بازآموزي مروري بر بيماريهاي گوسفند و بيماريهاي متابوليک

برگزاری دوره بازآموزي مروري بر بيماريهاي گوسفند و بيماريهاي متابوليک در استان کردستان

مدرس: دکتر محمد نوری

مکان: نظام دامپزشکی استان کردستان

زمان: جمعه 20/5/96 ساعت 8 تا 14

اسپانسر کلاس: شرکت زوفا پرنيان پارس

نمايندگي در استان: شرکت دانش شفاي زاگرس
شماره تلفن نظام دامپزشکی استان کردستان: 08733179945 – 09183712148

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا اسم خود را وارد کنید.