تغییرات متابولیک در دوره انتقال گاو(1)

2017-01-07T11:40:13+04:30

تغییرات متابولیک در دوره انتقال گاوهای شیری به کرات در مقالات علمی گزارش شده است. در این متن ما میخواهیم دلیل یک سری از تغییرات متابولیکی در دوره انتقال را برای شما بیان کنیم. با نزدیک شدن به زمان زایمان، غلظت پروژسترون در خون کاهش یافته و غلظت استروژن افزایش یافته و یا در سطوح [...]

تغییرات متابولیک در دوره انتقال گاو(1)2017-01-07T11:40:13+04:30

تغییرات متاولیک در دوره انتقال(2)

2017-01-07T11:31:14+04:30

تغییرات متابولیک در دوره انتقال (قسمت ۲) را در سطور زیر برای شما آماده کرده ایم. شما میتوانید بخش اول تغییرات متاولیک در دوره انتقال را مطالعه کرده و سپس به این صفحه بازگردید. زمانی که NEFA یا non esterified fatty acids (اسیدهای چرب غیر استریفیه) خون در حول و حوش زایش و یا در [...]

تغییرات متاولیک در دوره انتقال(2)2017-01-07T11:31:14+04:30

جفت ماندگی در گاو و تغییرات متابولیک (3)

2017-01-07T11:22:34+04:30

بخش سوم تغییرات متابولیک در دوره انتقال را با نگرشی بر ناهنجاری های متابولیک از جمله جفت ماندگی در گاو  ادامه میدهیم سرعت افزایش نیاز به گلوکز که برای تولید شیر پس از گوساله زایی مورد نیاز می باشد، فشاری را بر روی گاو در تامین این مقدار گلوکز وارد خواهد آورد. سرعت افزایش مصرف [...]

جفت ماندگی در گاو و تغییرات متابولیک (3)2017-01-07T11:22:34+04:30

دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو

2017-01-07T11:06:30+04:30

 افرایش سنتز کتون بادی در حول حوش زایش چه دلیلی دارد؟ آیا افزایش سنتز کتون بادی یک مکانیسم طبیعی در گاوهای شیری است؟ در این مقاله کوتاه میخواهیم دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاوهای دوره انتقال را بررسی کنیم. گاوهای شیری تغییرات فیزیولوژیکی زیادی را در حین انتقال از اواخر آبستنی به اوایل دوره [...]

دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو2017-01-07T11:06:30+04:30

گروه هاي خوني گاو

2016-09-02T14:51:31+04:30

گاوها داراي يازده سيستم گروه خوني مي باشند كه با حروف Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمايش داده ميشوند و از بين آنها دو سيستم B و J واجد اهميت بيشتري هستند. سيستم گروه خونيBدر گاوها از كليه سيستم هاي شناخته شده پيچيده تر است. به طوري كه [...]

گروه هاي خوني گاو2016-09-02T14:51:31+04:30

گروه هاي خوني سگ

2016-09-02T14:56:00+04:30

سگ ها حداقل يازده سيستم گروه خوني دارند كه عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط يكي از آنها يعني سيستم A قدرت كافي دارد و از نظر درمانگاهي حائز اهميت است، حدود 60 درصد سگها داراي گروه خوني A هستند. سيستم Tr و پادگن محلول نظير [...]

گروه هاي خوني سگ2016-09-02T14:56:00+04:30

گروه هاي خوني اسب

2016-09-02T14:59:19+04:30

اسب ها داراي هفت سيستم گروه خوني هستند كه با حروف Q, P, R, D, C, A و U نمايش داده مي شوند. بيماري هموليتيك در كره اسب ها زياد مطرح نيست ولي در كره قاطرها كه اختلالات پادگني بين حيوان نر (الاغ) و حيوان ماده (اسب) زياد است حدود 8 تا 10 درصد كره [...]

گروه هاي خوني اسب2016-09-02T14:59:19+04:30

گروه هاي خوني گربه

2016-09-02T11:10:57+04:30

در گربه فقط يك سيستم گروه خوني عمده گزارش گرديده است و آن AB ميباشد ولي ممكن است گربه ها داراي گروه خوني B, A و يا A B باشند. گروه خوني 95ـ75 درصد گربه ها A و 25ـ5 درصد آنها B و گروه خوني AB كمتر از يك درصد گزارش شده است. پادگن A [...]

گروه هاي خوني گربه2016-09-02T11:10:57+04:30

گروه های خونی گوسفند

2016-09-02T10:57:23+04:30

گوسفندان داراي هفت نوع گروه خوني مي باشند كه با حروف R, M, D, C, B, A و X نمايش داده مي شوند. گوسفندان را بر حسب اين كه گلبول هاي قرمزشان حاوي مقدار زياد يا كم پتاسيم است به دو گروه تقسيم مي كنند. اين ميزان اندازه گيري به وسيله سيستم M تنظيم مي [...]

گروه های خونی گوسفند2016-09-02T10:57:23+04:30

فیزیولوژی سیستم گردش خون طیور

2013-11-16T08:15:46+04:30

دستگاه گردش خون طیور دربرگیرنده قلب،رگ های خونی ودستگاه لنفاوی است.قلب اساساً یک پمپ عضلانی توخالی است که بدون توقف خون را به سراسربدن پمپ می کند.

فیزیولوژی سیستم گردش خون طیور2013-11-16T08:15:46+04:30
Go to Top