فسفو مايسين كلسيم + فروكتوز پودر محلول در آب   دسته دارويي : آنتي بيوتيك   تركيب دارو : هر 100 گرم دارو حاوي مقادير زير مي باشد:     25 gr Fosfomycin Calcium 18 gr Froctose 3000 IU Vitamin E 43 gr Electrolyte 100 gr Excipients q.s. to   مكانيسم اثر : فسفومايسين آنتي بيوتيكی وسيع الطيف و باكتريو سيدال مي باشد كه بر روي باكتري هاي گرم مثبت...

ادامه مطلب

آنتی بیوتیک - پریمیکس گروه دارویی :آنتی بیوتیک شکل دارویی:پریمیکس ترکیب : پریمیکس % 0.6 مکانیسم اثر: طیف اثر فلاوفسفولیپول شامل میکروارگانیسمهای مهمی است که با میزبان برای جذب مواد مغذی رقابت می کنند فلاوفسفولیپول از تکثیر انها بوسیله مداخله در بیوسنتز مورئین (ماده ساختاری دیواره سلولی آنها ) جلوگیری می کند بدین طریق که آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز که نقش اساسی را در سنتز دیواره سلولی باکتریهای گرم مثبت را...

ادامه مطلب

تركيب: هر ليترمحلول خوراكي فلوئورفن® حاوي 100 گرم فلورفنيكل است. مكانيسم اثر: فلورفنيكل يك آنتي بيوتيك سنتتيك وسيع الطيف است كه با ايجاد وقفه در عمل آنزيم پپتيديل ترانسفراز در ريبوزوم ها باعث توقف سنتز پروتئين در باكتري و از بين رفتن آن مي‌شود(داراي خاصيت باكتري سيدال است). موارد مصرف: فلوئورفن‌® در درمان انواع عفونت‌هاي ناشي از باكتري‌هاي گرم منفي و گرم مثبت مانند استرپتوكوك‌ها استافيلوكوك ها، كلستريديوم ها،E. Coli...

ادامه مطلب

شکل دارویی : محلول خوراکی دسته دارویی : آنتی بیوتیک ترکیب : حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل است . موارد مصرف : فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و بسیار موثر بر باکتریهای گرم مثبت از جمله گونه های کلستریدیوم، استرپتوکوک،استافیلوکوک و باکتریهای گرم منفی ازجمله اشریشیاکلی،گونه های پاستورلا، هموفیلوس سمنوس می باشد. این دارو بخصوص در درمان کلی باسیلوز و بر ضد سایر میکروارگانیسم های حساس به فلورفنیکل بسیار...

ادامه مطلب

فلورفن ( فلورفنیکل 10%)   گروه دارویی: آنتی بیوتیک   شکل دارویی: محلول خوراکی   ترکیب: هر میلی لیتر از محلول حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل می باشد.   مکانیسم اثر: فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک سنتیک وسیع الطیف از گروه فنیکل ها می باشد که بر گروه وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی موثر است.   این آنتی بیوتیک باکتریو استاتیک می باشد و با اتصال به...

ادامه مطلب

تركيب: هر ميلي ليتر از  محلول حاوي 100 ميلي گرم فلور فنيكل مي باشد.   موارد مصرف: فلورفنيكل آنتي بيوتيك وسيع الطيفي مي باشد كه بر روي اكثر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي و اكثر ميكرو ارگانيسم هاي مقاوم به كلرامفنيكل مؤثر مي باشد. اين دارو جهت درمان عفونتهاي تنفسي و روده اي طيور ناشي از اشرشياكلي و ساير ميكرو ارگانيسم هاي حساس در برابر فلورفنيكل  مانند:پاستورلا مولتو...

ادامه مطلب

فلومكوئين‌ 20% محلول خوراکی شکل دارویی : محلول خوراکی تركيب‌ : هر ميلي‌ليترحاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌فلومكوئين‌ مي‌باشد. موارد مصرف :‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ گوارشي‌،تنفسي‌ و ادراري‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ به‌فلومكوئين‌ نظير كامپيلوباكتر، اشريشياكلي‌، هموفيلوس‌،پاستورلا و گونه‌هاي‌ سالمونلا در طيور تجویز می گردد. فلومكوئين‌ در موارد زير استفاده می گردد: اشريشياكلي ‌:ComplexCRD گونه‌هاي‌ سالمونلا : BWD، حصبه‌ طيور، شبه‌ حصبه‌ طيور گونه‌هاي‌ پاستورلا : وباي‌ طيور گونه‌هاي‌ هموفيلوس‌ : كوريزاي‌ عفوني‌...

ادامه مطلب

فلومکوئین 20% (دامیاران اراک) آنتی بیوتیک- محلول خوراکی   گروه دارویی: آنتی بیوتیک   شکل دارویی: محلول خوراکی   ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی حاوی 200 میلی گرم فلومکوئین می باشد .   مکانیسم اثر: داروی آنتی باکتریال قوی و موثر که به منظور پیشگیری و درمان بیماری های عفونی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس طیور مانند پاستورلوز، کلی باسیلوز، سالمونلوز، کوریزا، C.R.D کمپلکس و آرتریت های استافیلوکوکی طیوراستفاده می شود. این...

ادامه مطلب

آنتی بیوتیک- محلول خوراکی گروه دارویی: آنتی بیوتیک   شکل دارویی: محلول خوراکی   ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی حاوی 200 میلی گرم فلومکوئین می باشد .   مکانیسم اثر: داروی آنتی باکتریال قوی و موثر که به منظور پیشگیری و درمان بیماری های عفونی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس طیور مانند پاستورلوز، کلی باسیلوز، سالمونلوز، کوریزا، C.R.D کمپلکس و آرتریت های استافیلوکوکی طیوراستفاده می شود. این دارو به...

ادامه مطلب

دسته دارویی:ضد باکتری ( سیستمیک) شکل دارو:محلول خوراکی ترکیب :هر میلی لیتر حاوی 200 میلی گرم ماده فلومیکوئین موثر است. مکانیسم اثر: فلومیکوئیت مانند سایر ترکیبات ضد باکتریایی گروه کینولون ها یک ترکیب باکتریسید است که با مهار فعالیت آنزیم DNAژبرازباکتریایی موجب تداخل در امر سنتزDNAمی‌گردد این دارو به سرعت جذب بافت‌ها شده و غلظت خونی آن حدود 30 دقیقه بعد از تجویز به حداکثر می‌رسد. همچنین دفع این دارو...

ادامه مطلب

سوسپانسیون خوراکی  لواميزول‌ + تريكلابندازول شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی تركیب ‌: هر ميلي‌ليتر  فلونیل حاوي‌ 37.5 ميلي‌گرم‌لواميزول‌ هيدروكلرايد و 50 ميلي‌گرم‌تريكلابندازول می باشد.‌  موارد مصرف :‌ فلونیل جهت درمان موارد زیر کاربرد دارد: كرم‌هاي‌ ريوي‌: ديكتيوكولوس‌ فيلاريا و پروتوسترونژیلوس نماتودهای لوله گوارش : همونكوس‌ كونتورتوس‌، انواع‌گونه‌هاي‌ تريكوسترونژيلوس‌، استرتاژيا، كوپريا،نماتوديروس‌، بونوستوموم‌، اوزوفاگوستومم‌، شابرتيا،استرونژيلوس‌ پاپيلوزوس‌ و تريشوريس‌ اوويس‌ ترماتودهای‌ كبدي ‌: فاسيولا هپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا وفاسيولا‌ مگنا موارد احتیاط : • در...

ادامه مطلب

دسته دارویی:ضد التهاب غیر استروئیدی  بصورت محلول تزریقی ترکیب :هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم فلوتیکسین مگلوماین می‌باشد. مکانیسم اثر: فلونیکسین همانند سایر دارو های ضدالتهاب غیر استروئیدی (NSAIDS)باعث مهار آنزیم سیلکواکسیژناز شده وبدین ترتیب مانع سنتز پروستاگلاندین ها  ترومبوکسان ها شده و باعث کاهش درد تب و التهاب می‌شود. فلونیکسین باعث تغییر در حرکات دستگاه گوارش نمی‌شود. و می تواند در حیوانات مبتلا به شوک سپتیک، باعث بهبود...

ادامه مطلب

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.