ت

تريكلاز250 Triclaz

 بلوس تريكلابندازول‌ 250 ميلي‌گرمي‌ شکل دارویی : بلوس تركیب‌:: :هر بلوس‌ حاوي‌ 250 ميلي‌گرم‌تريكلابندازول‌ مي‌باشد. موارد مصرف ‌: تريكلابندازول‌ داروي‌اختصاصي‌...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6