یلو لوتین Yellow Lotion

2016-10-06T11:15:30+04:30

محلول ضد عفوني و التيام بخش زخم گروه دارويي گروه دارویی: محلول ضد عفوني و التيام بخش زخم تركيبات: هر ليتر از اين محلول حاوي 50.5 گرم سولفات روي، 50.5 گرم استات سرب و 0.09 گرم آكريفلاوين مي باشد. موارد مصرف: - كم كردن ترشحات زخم - فعاليت ضد باكتريايي قوي و تسريع در ترميم [...]

یلو لوتین Yellow Lotion2016-10-06T11:15:30+04:30

يومامايسين 1% Yumamycin

2016-10-06T11:14:53+04:30

پرمیکس گرانوله  مادورامایسین آمونیوم شکل دارویی : پرمیکس گرانوله ترکیب : هر كيلوگرم‌ يومامايسين‌ حاوی 10 گرم‌مادورامايسين‌ آمونيوم‌ میباشد. موارد مصرف‌: يومامايسين‌ يك‌ كوكسيديواستات‌يونوفوره‌ گلیكوزيدی مونووالان‌ میباشد که به‌ دليل‌اختلال‌ درمتابوليسم‌ يونی اشكال‌ غيرجنسی ايمريا ها (E. tenella, E. maxima,E. necatrix, E. mivati, E. acervulina, E. brunetti)  اثرضدكوكسيديوزی خود را در طيور نشان‌ میدهد.يومامايسين‌ جهت‌ [...]

يومامايسين 1% Yumamycin2016-10-06T11:14:53+04:30

ییسچر Yeasture

2016-10-06T11:13:52+04:30

افزودنی تغذیه ای طبیعی- پودر مخلوط در دان شکل دارویی : پودر مخلوط در دان تعریف : ییسچر افزودنی تغذیه ای طبیعی متشکل از یک مخمر، چهار نوع باکتری مولد اسید لاکتیک و مواد فعال دیگر می باشد. این ترکیب تنها پروبیوتیکی است که ارگانیسم های آن زنده بوده و خاصیت تکثیر خود را در [...]

ییسچر Yeasture2016-10-06T11:13:52+04:30
Go to Top