هایدکس Hydex,ضد عفونی کننده

2016-10-05T12:52:22+04:30

نام تجاری:هایدکس هایدکس ضد عفونی کننده پایانی، ویروسیدال، باکتریوسیدال، فـونگیسیـدال با طیف اثر گسترده می‌باشد. از محلول رقیق شده هایدکس در کـارخـانجـات مواد غذایی، کشتارگاهها، آزمایشگاهها و کلینیک‌های دامپزشکی، مرغداریهـا، دامداریها (حتی در حضور دام و طیور) [هت ضدعفونی کردن سطوح سخت) مانند کف، دیوار و سقف)، حوضچه های ورودی، آب آشامیدنی دام و طیـور [...]