راه های تشخيص تكميلي در اسب

اگر يافته هاي مشاهده شده در خلال معاينه فيزيكي به تعين موقعيت روند بيماري كمك نمايد در مرحله بعد مي با يست كار با تمركز بر ان روند ادامه بايد مثلا اگر اسبي با تاريخچه سرفه در معاينه با گوشي نيز افزايش تعداد تنفس و خس خس سينه داشته باشد اقدام بعدي در جهت تشخيص تكميلي بايد در بر گيرنده ازمايش سيتولوژيك خلط و كشت ميكروبي ان ، راديوگرافي از...

ادامه مطلب
انواع هموگلوبین نرمال و طبیعی

هموگلوبینهای نرمال و طبیعی را می توان به دو گروه تقسیم نمود: الف) هموگلوبینهای پیش از تولد شامل: هموگلوبینهای رویانی(Emberyonic Phase)، سه ماه اول جنینی، شامل: Hb Portland با فرمول ζ۲γ۲ Hb Gower I با فرمول ζ۲ε۲ Hb Gower II با فرمول α۲ε۲ هموگلوبینهای جنینی، بعد از سه ماهة اول، شامل: Hb F با فرمولα۲γ۲ Hb F۱ با فرمول α۲γ۲ N-Acetyle ب) هموگلوبینهای پس از تولد و دوران بلوغ، شامل:...

ادامه مطلب
آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین

گلبولهای قرمز بعد از پایان عمر ۱۲۰روزة خود، در سیستم رتیکولواندوتلیال (عمدتاً در طحال و پس از آن در کبد و مغز استخوان) و توسط ماکروفاژهای این ارگانها از بین می روند. در این زمان مولکول هموگلوبین نیز شکسته شده و به هِم و گلوبین تبدیل می شود. زنجیره های پروتئینی گلوبین توسط آنزیمهای مخصوصی شکسته شده و تبدیل به اسیدهای آمینه می شوند که می توانند در سایر قسمتهای...

ادامه مطلب
آشنایی با مشتقات هموگلوبین

    مواد مختلفی با هموگلوبین ترکیب شده و ترکیبات زیر را ایجاد می نمایند: ۱) اُکسی هموگلوبین یاHb-O۲: از اضافه شدن اکسیژن به هموگلوبین ایجاد می شود و به رنگ قرمز روشن است. اگر اُکسی هموگلوبین، اکسیژن مورد نیاز خود را از دست بدهد به آن هموگلوبین احیا شده یا دزوکسی هموگلوبین می گویند که به رنگ قرمز تیره است. ۲) کربوکسی هموگلوبین یاHb-CO: ترکیب منوکسیدکربن و هموگلوبین را گویند....

ادامه مطلب
آشنایی با Elisa

    Elisa از حروف اول کلماتenzyme linked immuno sorbent assay گرفته شده است که ترجمه آن به فارسی سنجش ايمنی مرتبط با آنزيم ميباشد. اولين کيت اليزا در سال ۱۹۸۵ برای تشخيس بيماری گامبرو ساخته شد. اليزا دارای محاسنی است از قبيل حساسيت بالا، سرعت بالا، قابليت تکرار پذيری، آسان بودن روش کار ولی قابل اعتماد بودن نتايج آن مانند تمام روشهای آزمايشگاهی به انجام دادن روش آزمايش و توجه...

ادامه مطلب

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.