روش شناوری سازی آزمايش مدفوع

2017-01-28T16:30:26+04:30

    ۱- گرم مدفوع را وزن كنيد ۲- در هاون چينين مدفوع را با آب مخلوط كنيد . ( مقدار آب در اين مرله ۴۲ سانتي متر مكعب است . توصيه مي شود ابتدا مقدار كمي آب در هاون ريخته پس از انكه مدفوع و آب بخوبي مخلوط شدند و تكه درشت وجود نداشت بقيه [...]

روش شناوری سازی آزمايش مدفوع2017-01-28T16:30:26+04:30

آشنایی با خون شناسی Hematology

2017-01-25T17:59:14+04:30

تعریف: واژه هماتولوژی از دو بخشhaemato به معنی خون وlogy به معنی شناختن تشکیل شده است، لذا هماتولوژی به معنی علم بررسی بافت خونی سالم و بیماریهای آن میباشد.خون یک بافت همبندی تخصص یافته وتغییر شکل یافته است. از مشخصات این بافت این است که برخلاف سایر بافتهای بدن متحرک بوده و سلولهای آن ثابت [...]

آشنایی با خون شناسی Hematology2017-01-25T17:59:14+04:30

راه های تشخيص هاری از طریق آزمايشگاه

2017-01-25T17:49:46+04:30

تشخيص ازمايشگاهي نتايج ازمايش هاي همو گلبين و ازمايشهاي شيميايي معمول خون طبيعي است. ازمايش هاي غير طبيعي در ارتباط با اختلال فعاليت هيپوتالاموس شامل خونريزي گوارشي و ساير عوارض است . گلبولهاي سفيد خون محيطي افزايش مختصري خواهد داشت ولي ممكن است طبيعي يا بالاتر از ۳۰۰۰۰ نيز باشد. همچنين بررسي مايع نخاعي در [...]

راه های تشخيص هاری از طریق آزمايشگاه2017-01-25T17:49:46+04:30

تشخيص ورم پستان از طریق آزمایشگاه

2017-01-25T17:43:14+04:30

به سبب تغييرات شيميائي كه در شير ورم پستاني بوجود مي آيد و تاثيردرسيستم فرآوري و پاستوريزاسيون شير ها ي ورم پستاني و بدنبا ل آ ن گا وها ي آلو ده بايستي شنا سائي شوند . از آنجائيكه بر رسي آزمايشگا هي تعداد زيادي از نمونه ها ي شير گران تمام ميشود توجه زيادي [...]

تشخيص ورم پستان از طریق آزمایشگاه2017-01-25T17:43:14+04:30

راه های تشخیص بيماري تيلريوز

2017-01-25T17:37:13+04:30

تيلريا انگل تك ياخته أي اجباري داخل سلولي تمام خانواده گاوهاي وحشي و اهلي ( Bovidae ) در جهان ميباشد. و بعضي از گونه ها نشخواركنندگان كوچك را نيز مبتلا مي نمايد. بوسيله كنه هاي خانواده Ixodidae منتقل ميشوند و داراي زندگي پيچيده اي در مهره داران و بي مهره ها ميباشند. شش گونه تيلريا [...]

راه های تشخیص بيماري تيلريوز2017-01-25T17:37:13+04:30

برداشت و ارسال نمونه مرضي دام

2017-01-25T17:26:57+04:30

مراقبت بيماريهاي دامي سر لوحه تمامي اقداماتي است كه در راستاي كنترل و ريشه كني بيماريها انجام مي گيرد . در حقيقت مراقبت سيستمي است علمي و هوشمند كه مي توانند زمان رسيدن به اهداف بهداشتي را كوتاه نمايد و با ديدگاهي منطقي و علمي راه كارهاي مناسب را ارائه نمايد . اين سيستم بر [...]

برداشت و ارسال نمونه مرضي دام2017-01-25T17:26:57+04:30

تکنیک های ملوکولی pcr چیست

2017-01-25T17:24:57+04:30

    pcRچیست؟ Polymerase Chain Reaction ü تکنیکی آزمایشگاهی برای تکثیر اختصاصی توالی های اسید نوکلئیک ü کری مولیس ۱۹۸۷ ü انقلاب علوم بیولوژی مولکولی اصول ü تک رشته ای شدن و اتصال مجدد مراحل ü تک رشته ای شدن ü اتصال ü تکثیر استاندارد مواد در واکنش های PCR: ۱-Thermostable DNA Polymerase Enzyme ; ( [...]

تکنیک های ملوکولی pcr چیست2017-01-25T17:24:57+04:30

راه های تشخيص تكميلي در اسب

2017-01-25T16:50:42+04:30

اگر يافته هاي مشاهده شده در خلال معاينه فيزيكي به تعين موقعيت روند بيماري كمك نمايد در مرحله بعد مي با يست كار با تمركز بر ان روند ادامه بايد مثلا اگر اسبي با تاريخچه سرفه در معاينه با گوشي نيز افزايش تعداد تنفس و خس خس سينه داشته باشد اقدام بعدي در جهت تشخيص [...]

راه های تشخيص تكميلي در اسب2017-01-25T16:50:42+04:30

انواع هموگلوبین نرمال و طبیعی

2017-01-25T16:41:17+04:30

هموگلوبینهای نرمال و طبیعی را می توان به دو گروه تقسیم نمود: الف) هموگلوبینهای پیش از تولد شامل: هموگلوبینهای رویانی(Emberyonic Phase)، سه ماه اول جنینی، شامل: Hb Portland با فرمول ζ۲γ۲ Hb Gower I با فرمول ζ۲ε۲ Hb Gower II با فرمول α۲ε۲ هموگلوبینهای جنینی، بعد از سه ماهة اول، شامل: Hb F با فرمولα۲γ۲ [...]

انواع هموگلوبین نرمال و طبیعی2017-01-25T16:41:17+04:30

آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین

2017-01-25T16:32:45+04:30

گلبولهای قرمز بعد از پایان عمر ۱۲۰روزة خود، در سیستم رتیکولواندوتلیال (عمدتاً در طحال و پس از آن در کبد و مغز استخوان) و توسط ماکروفاژهای این ارگانها از بین می روند. در این زمان مولکول هموگلوبین نیز شکسته شده و به هِم و گلوبین تبدیل می شود. زنجیره های پروتئینی گلوبین توسط آنزیمهای مخصوصی [...]

آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین2017-01-25T16:32:45+04:30

آشنایی با مشتقات هموگلوبین

2017-01-25T16:24:05+04:30

    مواد مختلفی با هموگلوبین ترکیب شده و ترکیبات زیر را ایجاد می نمایند: ۱) اُکسی هموگلوبین یاHb-O۲: از اضافه شدن اکسیژن به هموگلوبین ایجاد می شود و به رنگ قرمز روشن است. اگر اُکسی هموگلوبین، اکسیژن مورد نیاز خود را از دست بدهد به آن هموگلوبین احیا شده یا دزوکسی هموگلوبین می گویند که [...]

آشنایی با مشتقات هموگلوبین2017-01-25T16:24:05+04:30

آشنایی با Elisa

2017-01-25T16:17:16+04:30

    Elisa از حروف اول کلماتenzyme linked immuno sorbent assay گرفته شده است که ترجمه آن به فارسی سنجش ايمنی مرتبط با آنزيم ميباشد. اولين کيت اليزا در سال ۱۹۸۵ برای تشخيس بيماری گامبرو ساخته شد. اليزا دارای محاسنی است از قبيل حساسيت بالا، سرعت بالا، قابليت تکرار پذيری، آسان بودن روش کار ولی قابل [...]

آشنایی با Elisa2017-01-25T16:17:16+04:30
Go to Top