آنچه درباره ای لپتوسپيروز باید بدانید

2017-01-22T11:09:25+04:30

مقدمه لپتوسپيروز به عنوان يك بيماري مشترك بين حيوان و انسان مطرح بوده كه به وسيله يك نوع اسپيروكت به نام لپتوسپيرا ايجاد مي شود . در بسياري از مناطق جهان ، لپتوسپيروز به عنوان يك بيمـاري آندميك مطرح بوده و در اين قبيل كشورها ، ميزان وفور آلودگي در ميان حيوانات ، از تعداد [...]

آنچه درباره ای لپتوسپيروز باید بدانید2017-01-22T11:09:25+04:30

آشنایی با محیط های کشت باکتری

2017-01-22T11:03:57+04:30

    محیط کشت آگار خوندار Blood agar محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتریهای بیماریزا بخصوص باکتریهایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود.بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتریها را نیز می توان کاوش کرد. پس از اتوکلاو محیط پایه هنگامی که درجه آن [...]

آشنایی با محیط های کشت باکتری2017-01-22T11:03:57+04:30

عوامل باکتریایی بيماری منتقله ازراه غذا

2017-01-22T10:59:37+04:30

مهمترین عوامل باکتریایی بيماریهای منتقله از راه غذا ١- سالمونلا: انتروكوليت شايعترين تظاهر عفونت سالمونلايي است .بيش از ۲۲۰۰ گونه سالمونلابا توجه به ساختار آنتي ژني آنها شناسايي شده است .كه تنها ده سروتيپ آن ها عامل بيشترين عفونت هاي گزارش شده هستند .سالمونلاها در طيف وسيعي از مواد غذايي وجود دارد مانند : گوشت [...]

عوامل باکتریایی بيماری منتقله ازراه غذا2017-01-22T10:59:37+04:30

میکروبیولوژی (Microbiology) چیست

2017-01-22T10:16:13+04:30

میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که درباره میکروارگانیسمها یا جانداران ذره  بینی بحث و گفتگو می کند. جانداران ذره  بینی به کلیه موجوداتی اطلاق می شوند که به علت کوچک بودن ابعاد فقط با ذره بین یا میکروسکوپ قابل مشاهده هستند.دید کلی تنوع بیولوژیکی در میکروارگانیسمها بیش از سایر موجودات می باشد. میکروارگانیسمها موجوداتی هستند که [...]

میکروبیولوژی (Microbiology) چیست2017-01-22T10:16:13+04:30

آشنایی با فیزیولوژی باکتری

2017-01-22T10:13:25+04:30

مقدمه باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده ای دارند و اندازه آنها بین ۰,۳ تا ۴ میکرون است. باکتریها فاقد شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، لیزوزومها ، میتوکندریها و واکوئلها هستند. اما در سیتوپلاسم آنها تعداد [...]

آشنایی با فیزیولوژی باکتری2017-01-22T10:13:25+04:30
Go to Top