هاری دراسب

2015-12-12T09:07:15+04:30

هاری بيماري ويروسي كشنده است كه مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده و انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفي و غالباً از طريق گزش به آن مبتلا مي شوند.

هاری دراسب2015-12-12T09:07:15+04:30

درماتوفيتوزيس و درماتوفيلوزيس در اسب

2015-12-12T09:10:16+04:30

رينگ ورم يک عفونت قارچي است که مي تواند از اسبي به اسب ديگر از طريق لوازم تيمار مشترک و لوازم سواري و ساز و برگ و يراق اسب منتقل گردد , رين رات نوعي باکتري است.

درماتوفيتوزيس و درماتوفيلوزيس در اسب2015-12-12T09:10:16+04:30

روش هاي تشخيص تكميلي در اسب

2015-12-12T09:41:21+04:30

روش هاي تشخيص تكميلي در اسب زمانی صورت می گیرد که يافته هاي مشاهده شده در خلال معاينه فيزيكي به تعين موقعيت روند بيماري كمك نمايد در مرحله بعد مي با يست كار با تمركز بر ان روند ادامه بايد مثلا اگر اسبي با تاريخچه سرفه در معاينه با گوشي نيز افزايش تعداد تنفس و [...]

روش هاي تشخيص تكميلي در اسب2015-12-12T09:41:21+04:30

تورم سرخرگ ویروسی اسب

2015-12-12T09:46:16+04:30

مقدمه :  تورم سرخرگ ویروسی اسب بیماری ویروسی حاد واگیر دار در تک سمیان است.  بیماری با تب ، افسردگی، ادم در قسمت های انتهایی بدن بخصوص در اندام های حرکتی، اسکروتوم، پرپیوس و کنجکتیویت ، ترشحات بینی، سقط و گاهی مرگ در کره ها همراه است. بیماری در گذشته با نام های دیگری مانند: [...]

تورم سرخرگ ویروسی اسب2015-12-12T09:46:16+04:30

مسموميت هاي ناشي از استروژن هاي گیاهی در اسب

2015-12-12T09:48:24+04:30

مديكاگوساتيوا : يونجه تري فوليوم پارتنس : شبدر قرمز تري فوليوم ساب ترن : شبدر ساب ترانان هايپراستروژنيسم در اثر مواد غذايي و علوفه ( از جمله شبدر و يونجه) در گاو و گوسفند و خوك گزارش شده اند.انواعي از گليكوزيدها در اين علوفه با گيرنده هاي استروژن تداخل مي نمايند. استروژن هايي كه به [...]

مسموميت هاي ناشي از استروژن هاي گیاهی در اسب2015-12-12T09:48:24+04:30

کولیک یا درد شکم در اسب

2015-12-12T09:48:37+04:30

شکم درد با علايم درد در ناحيه شکم مشخص مي شود. اين بيماري به دليل معده کوچک ، روده هاي بزرگ چين دار، ناتواني در عمل استفراغ در اسب زياد ديده مي شود. معمولي ترين دلايل شکم درد، نامنظمي تغذيه، تغيير ناگهاني رژيم، استفاده از علوفه پژمرده و کهنه و يونجه کپک زده، تغذيه هنگام [...]

کولیک یا درد شکم در اسب2015-12-12T09:48:37+04:30
Go to Top