هاری در اسب

2016-08-30T16:23:24+04:30

هاري يك بيماري ويروسي كشنده است كه مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده و انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفي و غالباً از طريق گزش به آن مبتلا مي شوند. اين بيماري به دلايل ذيل داراي اهميت مي باشد: ۱ ـ ميزان كشندگي بـــــــالا ( صددرصد) به طوري كه پس از ظهور [...]

هاری در اسب2016-08-30T16:23:24+04:30

آبله در اسب

2016-08-30T16:15:17+04:30

آبله اسب قابل سرايت به انسان و گاو ميباشد. عامل آبله اسب ظاهرا همان ويروس آبله گاو است و به آبله انسان نزديك است. احتمالا هر سه اين ويروسها گونه هاي مختلف يك نوع ويروس مي باشند و در اثر عادت كردن به انواع مختلفي از حيوانات بيماريزايي بيشتري براي نوع مخصوصي پيدا نموده اند. [...]

آبله در اسب2016-08-30T16:15:17+04:30

کوليک در اسب colic

2016-08-24T11:12:09+04:30

اسبداران معتقدند از زماني که اسب بوده و هست ، کوليک هم بوده و خواهد بود . ميزان مرگ و مير اسبها از کوليک ، از هر بيماري بيشترميباشد .اين سئوال پيش مي آيد که کوليک چيست و چگونه و چرا ايجاد ميشود ؟ خطر کوليک ناشي از عدم رسيدگي درست به اسبها است که [...]

کوليک در اسب colic2016-08-24T11:12:09+04:30

هاری دراسب

2015-12-12T09:07:15+04:30

هاری بيماري ويروسي كشنده است كه مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده و انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفي و غالباً از طريق گزش به آن مبتلا مي شوند.

هاری دراسب2015-12-12T09:07:15+04:30

درماتوفيتوزيس و درماتوفيلوزيس در اسب

2015-12-12T09:10:16+04:30

رينگ ورم يک عفونت قارچي است که مي تواند از اسبي به اسب ديگر از طريق لوازم تيمار مشترک و لوازم سواري و ساز و برگ و يراق اسب منتقل گردد , رين رات نوعي باکتري است.

درماتوفيتوزيس و درماتوفيلوزيس در اسب2015-12-12T09:10:16+04:30

روش هاي تشخيص تكميلي در اسب

2015-12-12T09:41:21+04:30

روش هاي تشخيص تكميلي در اسب زمانی صورت می گیرد که يافته هاي مشاهده شده در خلال معاينه فيزيكي به تعين موقعيت روند بيماري كمك نمايد در مرحله بعد مي با يست كار با تمركز بر ان روند ادامه بايد مثلا اگر اسبي با تاريخچه سرفه در معاينه با گوشي نيز افزايش تعداد تنفس و [...]

روش هاي تشخيص تكميلي در اسب2015-12-12T09:41:21+04:30

تورم سرخرگ ویروسی اسب

2015-12-12T09:46:16+04:30

مقدمه :  تورم سرخرگ ویروسی اسب بیماری ویروسی حاد واگیر دار در تک سمیان است.  بیماری با تب ، افسردگی، ادم در قسمت های انتهایی بدن بخصوص در اندام های حرکتی، اسکروتوم، پرپیوس و کنجکتیویت ، ترشحات بینی، سقط و گاهی مرگ در کره ها همراه است. بیماری در گذشته با نام های دیگری مانند: [...]

تورم سرخرگ ویروسی اسب2015-12-12T09:46:16+04:30
Go to Top