گلیپیزاید Glipizide

2017-04-24T05:39:06+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Glipizide گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - کنترل دیابت ملیتوس نوع [...]

گلیپیزاید Glipizide2017-04-24T05:39:06+04:30

رپاگیلینید Repaglinide

2017-04-24T05:36:48+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Repaglinide گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVONORDISK داروسازی تسنیم داروسازی سامی ساز داروسازی مهر دارو دارو پخش [...]

رپاگیلینید Repaglinide2017-04-24T05:36:48+04:30

گلیکلازید Gliclazide

2017-04-24T05:35:16+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Gliclazide گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SERVIER داروسازی الحاوی داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو داروسازی آریا داروسازی ایران [...]

گلیکلازید Gliclazide2017-04-24T05:35:16+04:30

پیوگلیتازون Pioglitazone

2017-04-24T05:32:19+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Pioglitazone گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی جالینوس داروسازی رازک داروسازی سجاد داروی [...]

پیوگلیتازون Pioglitazone2017-04-24T05:32:19+04:30

گليبنكلاميد Glibenclamide

2017-04-24T05:30:30+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Glibenclamide گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی پور سینا داروسازی سامی ساز داروسازی مینو LAGAP داروسازی [...]

گليبنكلاميد Glibenclamide2017-04-24T05:30:30+04:30

مت فورمين Metformin

2017-04-24T05:27:19+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Metformin گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی اکتوورکو داروسازی رازک داروسازی فاخر HEXAL داروسازی اکسیر داروسازی [...]

مت فورمين Metformin2017-04-24T05:27:19+04:30

كلرپروپاميد Chlorpropamide

2017-04-24T05:25:56+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Chlorpropamide گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف كلرپروپاميد براي درمان ديابت مليتوس [...]

كلرپروپاميد Chlorpropamide2017-04-24T05:25:56+04:30

انسولين Insulin

2017-04-24T05:23:33+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Insulin گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور M.J.BIOPHARMA NOVONORDISK SANOFI AVENTIS داروسازی اکسیر          موارد [...]

انسولين Insulin2017-04-24T05:23:33+04:30

اکاربوس Acarbose

2017-04-24T05:21:00+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Acarbose گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA داروسازی امین داروسازی تهران شیمی داروسازی شفا داروسازی [...]

اکاربوس Acarbose2017-04-24T05:21:00+04:30
Go to Top