گاباپنتین Gabapentin

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Gabapentin گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی امین داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو PFIZER داروسازی اکسیر داروسازی حکیم داروسازی سها PHARMASCIENCE داروسازی ایران دارو داروسازی رازک داروسازی عبیدی دارو پخش -...

ادامه مطلب
پیریمیدون Primidone

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Primidone گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی سبحان دارو              موارد مصرف اين در درمان حملات تشنجي تونيك – كلونيك (صرع بزرگ)، ميوكلونيك شبانه، حملات سنجي پيچده...

ادامه مطلب
اتوسوكسيميد Ethosuximide

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Ethosuximide گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی الحاوی              موارد مصرف اتوسوكسيميد دردرمان صرع غايب (كوچك) به كار مي‌رود.      مکانیسم اثر به نظر مي‌رسد...

ادامه مطلب
پرگابالین Pregabalin

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Pregabalin گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی ابوریحان داروسازی سامی ساز              موارد مصرف ضد تشنج....

ادامه مطلب
کلونازپام Clonazepam

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Clonazepam گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی خوارزمی داروسازی سبحان دارو داروسازی مرهم دارو داروسازی تهران دارو داروسازی زهراوی داروسازی لقمان            موارد مصرف ‌اين دارو...

ادامه مطلب
فنی تویین Phenytoin

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Phenytoin گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی الحاوی داروسازی کاسپین تامین داروسازی کیش مدیفارم دارو پخش - کارخانه داروسازی لقمان              موارد مصرف فني‌توئين در كنترل...

ادامه مطلب
كلوبازام Clobazam

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Clobazam گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی              موارد مصرف كلوبازام براي درمان كمكي صرع...

ادامه مطلب
فنوباربيتال Phenobarbital

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد نام علمی دارو (ژنریک): Phenobarbital گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی امین داروسازی خوارزمی داروسازی کیمیدارو دارو پخش - کارخانه داروسازی پارس دارو داروسازی مرهم دارو            موارد مصرف فنوباربيتال در...

ادامه مطلب
كاربامازپين Carbamazepine

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Carbamazepine گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی راموفارمین داروسازی روز دارو داروسازی سها NOVARTIS داروسازی رها داروسازی سبحان دارو داروسازی لقمان داروسازی جالینوس                موارد...

ادامه مطلب

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.