دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic

2017-05-27T19:10:58+04:30

اطلاعات دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو              موارد مصرف اين فراورده [...]

دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic2017-05-27T19:10:58+04:30

دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound

2017-05-27T19:03:46+04:30

اطلاعات دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی شهر دارو داروسازی البرز دارو داروسازی [...]

دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound2017-05-27T19:03:46+04:30

پرومتازين Promethazine

2017-04-25T13:59:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Promethazine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AVENTIS PHARMA داروسازی بهسا داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو داروسازی امین داروسازی پاک دارو داروسازی زهراوی داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف پرومتازين براي درمان علامتي حساسيت‌هايي چون تب [...]

پرومتازين Promethazine2017-04-25T13:59:44+04:30

مکوییتازین Mequitazine

2017-04-25T13:54:54+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mequitazine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي تخفيف علائم سرماخوردگي و آنفلوآنزا، سينوزيت، تب يونجه و يا عوارض آلرژيك قسمت فوقاني دستگاه تنفسي مانند احتقان بيني، عطسه، آبريزش از بيني، تب [...]

مکوییتازین Mequitazine2017-04-25T13:54:54+04:30

دیمن هیدرینات Dimenhydrinate

2017-04-25T13:53:15+04:30

  نام علمی دارو (ژنریک): Dimenhydrinate گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تهران دارو داروسازی جالینوس              موارد مصرف دیمن هیدرینات در درمان سر گیجه ، تهوع ، بیماری مسافرت و همچنین سر گیجه ناشی از بیماری هایی که [...]

دیمن هیدرینات Dimenhydrinate2017-04-25T13:53:15+04:30

مکلوزین Meclozine

2017-04-25T13:49:42+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Meclozine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو یکی از مشتقات piperazine و یک آنتی هیستامین آرام بخش با فعالیت آنتی موسکارینی و آرام بخشی متوسط است. عمدتاً به خاطر فعالیت ضد تهوع [...]

مکلوزین Meclozine2017-04-25T13:49:42+04:30

سایپروهپتادین Cyproheptadine

2017-04-25T13:48:20+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cyproheptadine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی امین داروسازی تهران دارو داروسازی رازک داروسازی الحاوی داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی جالینوس داروسازی رها          موارد مصرف سایپروهپتادین برای درمان آلرژی ناشی از [...]

سایپروهپتادین Cyproheptadine2017-04-25T13:48:20+04:30

لووستریزین Levocetirizine

2017-04-25T13:45:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Levocetirizine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی تهران دارو داروسازی رازک داروسازی راموفارمین داروسازی ایران دارو                موارد مصرف آنتی هیستامین (آنتاگونیست انتخابی رسپتورهای H1). a) درمان رینیت آلرژیک فصلی b) [...]

لووستریزین Levocetirizine2017-04-25T13:45:16+04:30

کلماستین Clemastine

2017-04-25T13:43:47+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Clemastine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی مینو              موارد مصرف کلماستین در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش ناشی از واکنش های آلرژیک و کهیر و [...]

کلماستین Clemastine2017-04-25T13:43:47+04:30

هیدروکسی زین Hydroxyzine

2017-04-25T13:38:07+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Hydroxyzine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس داروسازی پور سینا داروسازی تهران شیمی              موارد مصرف هیدروکسی زین در درمان اضطراب و [...]

هیدروکسی زین Hydroxyzine2017-04-25T13:38:07+04:30

سیناریزین Cinnarizine

2017-04-25T13:35:56+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cinnarizine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی امین              موارد مصرف سیناریزین برای رفع اختلالاتی مثل سر گیجه، وزوز گوش، تهوع، و استفراغ ، در بیماری منییر ،بیماری مسافرت، بیماری عروق محیطی [...]

سیناریزین Cinnarizine2017-04-25T13:35:56+04:30

فکسوفنادین Fexofenadine

2017-04-25T13:33:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fexofenadine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی تسنیم داروسازی سامی ساز داروسازی عبیدی SANOFI AVENTIS داروسازی تهران دارو داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی کیش مدیفارم داروسازی ابوریحان داروسازی تهران شیمی داروسازی سها داروسازی کیمیدارو داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس [...]

فکسوفنادین Fexofenadine2017-04-25T13:33:26+04:30
Go to Top