مرکاپتوپورین Mercaptopurine

2017-04-26T11:26:34+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mercaptopurine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف مرکاپتوپورین در درمان لوسمی های حاد، میلومونوسیتیک حاد ومیلوسیتیک مزمن، لنفوهای غیر هوچکینی، پلی سیتمی ورا، بیماری التهابی روده و آرتریت ناشی از پسوریازیس مصرف می شود.   [...]

مرکاپتوپورین Mercaptopurine2017-04-26T11:26:34+04:30

فلوتامید Flutamide

2017-04-26T11:25:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Flutamide گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX HEXAL داروسازی ایران هورمون داروسازی مهر دارو BIOSYN MEDOCHEMIE داروسازی سبحان انکولوژی            موارد مصرف فلوتامید یک ترکیب غیر استروئیدی است با خواص ضد آندروژنی است که از طریق [...]

فلوتامید Flutamide2017-04-26T11:25:04+04:30

ملفالان Melphalan

2017-04-26T11:22:47+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Melphalan گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ERIOCHEM                موارد مصرف ملفالان در درمان کارسینومای تخمدان، پستان، بیضه و مولتیپل میولوما مصرف می شود.      مکانیسم اثر ملفان داروی آلیکه کننده است و در [...]

ملفالان Melphalan2017-04-26T11:22:47+04:30

فلوئورواوراسیل Fluorouracil

2017-04-26T11:21:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fluorouracil گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOSYN EBEWE INTAS VALEANT          موارد مصرف فلوئورواوراسیل در درمان کارسینوم کولورکتال، پستان، معده و لوزالمعده تجویز می شود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، پروستات، تخمدان، دهانه رحم، رحم، ریه و [...]

فلوئورواوراسیل Fluorouracil2017-04-26T11:21:36+04:30

لوموستین Lomustine

2017-04-26T11:19:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Lomustine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MEDA                موارد مصرف لوموستین در درمان تومورهای مغزی، دستگاه گوارش، ریه، کلیه، پستان، مولتیپل میولوما و ملانومای بدخیم به کار می رود.      مکانیسم اثر لوموستین [...]

لوموستین Lomustine2017-04-26T11:19:04+04:30

فلوداربین Fludarabine

2017-04-26T11:17:23+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fludarabine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BENDALIS EBEWE GENZYME SINDAN          موارد مصرف Fludarabine یک نوکلئوتید فلورینه شده آنالوگ با Vidarabine ضد ویروس است و به عنوان یک آنتاگونیست پورینی عمل می کند. به خاطر خواص آنتی [...]

فلوداربین Fludarabine2017-04-26T11:17:23+04:30

ایرینوتکان Irinotecan

2017-04-26T11:14:48+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Irinotecan گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOCARE PHARMA CIPLA HOSPIRA PFIZER AZEVEDOS EBEWE INTAS SINDAN CELL PHARM HIKMA MYLAN VIANEX          موارد مصرف Irinotecan یک مشتق آلکالوئیدیی camptothecin است که از camptotheca acuminata حاصل می شود. مشتقات [...]

ایرینوتکان Irinotecan2017-04-26T11:14:48+04:30

اتوپوزید Etoposide

2017-04-26T11:12:55+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Etoposide گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE KOREA UNITED PHARM MYLAN SINDAN          موارد مصرف اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، [...]

اتوپوزید Etoposide2017-04-26T11:12:55+04:30

استراموستین Estramustine

2017-04-26T11:10:14+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Estramustine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER                موارد مصرف استراموستین در درمان کارسینومای پروستات مصرف می شود.      مکانیسم اثر استراموستین یک آلیکه کننده ضعیف بوده و ممکن است در بیماران مقاوم [...]

استراموستین Estramustine2017-04-26T11:10:14+04:30

سیتارابین Cytarabine

2017-04-26T11:08:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cytarabine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE PFIZER              موارد مصرف سیتارابین در درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد،لوسمی میلوسیتیک حاد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد غیر هوچکینی در کودکان، اریترولوسمی و لنفوم هوچکینی [...]

سیتارابین Cytarabine2017-04-26T11:08:32+04:30

ارلوتینب Erlotinib

2017-04-26T11:06:05+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Erlotinib گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ROCHE PHARMA داروسازی اسوه              موارد مصرف در درمان کنسر پیشرفته یا متاستاتیک ریه و همچنین در درمان نوع خاصی از کنسر پانکراس به تنهایی و یا همراه با [...]

ارلوتینب Erlotinib2017-04-26T11:06:05+04:30

سیکلوفسفامید Cyclophosphamide

2017-04-26T11:04:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cyclophosphamide گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER                موارد مصرف سیکلوفسفامید در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد ، لوسمی منوسیتیک حاد، میلوژنوس حاد ، لوسمی گرانولوسیتیک مزمن ، آدنوکارسینومای تخمدان، سرطان پستان، سرطان ریه، سرطان [...]

سیکلوفسفامید Cyclophosphamide2017-04-26T11:04:39+04:30
Go to Top