دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate

2017-05-27T19:05:55+04:30

اطلاعات دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالاآزار ) و لیشمانیوز [...]

دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate2017-05-27T19:05:55+04:30

مگلومین آنتیمونات Meglumine Antimonate

2017-04-28T12:31:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Meglumine Antimonate گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANOFI AVENTIS                موارد مصرف این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالا آزار) و لیشمانیوز جلدی ( سالک ) مصرف می شود.      مکانیسم [...]

مگلومین آنتیمونات Meglumine Antimonate2017-04-28T12:31:46+04:30

تینیدازول Tinidazole

2017-04-28T12:29:43+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tinidazole گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو داروسازی کیمیا آرا هرم داروسازی کیمیدارو            موارد مصرف تینیدازول از مشتقات 5-نیتروایمیدازول است و اثرات شبیه مترونیدازول دارد. در درمان بیماران مشکوک به پروتوزوا , [...]

تینیدازول Tinidazole2017-04-28T12:29:43+04:30

یدوکینول Iodoquinol

2017-04-28T12:28:20+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Iodoquinol گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی جالینوس داروسازی عبیدی            موارد مصرف یدوکینول به تنهایی در درمان آمیبیاز روده ای در ناقلین بدون علامت کیست آمیب ( دیلوکسانید ارجحیت دارد ) [...]

یدوکینول Iodoquinol2017-04-28T12:28:20+04:30

کیناکرین Quinacrine

2017-04-28T12:25:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Quinacrine گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو به عنوان جایگزین مترونیدازول در درمان ژیاردیاز مصرف می شود.توجه : کیناکیرین در درمان مالاریا با داروهای موثرتری جایگزین شده است.      مکانیسم اثر [...]

کیناکرین Quinacrine2017-04-28T12:25:39+04:30

فورازولیدون Furazolidone

2017-04-28T12:24:18+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Furazolidone گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پاک دارو داروسازی تهران دارو              موارد مصرف فورازولیدون در درمان وبا، اسهال باکتریایی ( ناشی از ارگانیسم های حساس از جمله گونه های سالمونلا، شیگلا، استافیلوکوک، [...]

فورازولیدون Furazolidone2017-04-28T12:24:18+04:30

پارومومایسین Paromomycin

2017-04-28T12:39:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Paromomycin گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف پارومومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید است که از راه خوراکی در درمان عفونت های تک یاخته ای مانند آمیبیاز رودهای مصرف می شود. این دارو همچنین برای [...]

پارومومایسین Paromomycin2017-04-28T12:39:32+04:30

افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical

2017-04-28T12:19:10+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Eflornithine-Topical گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تولید دارو                موارد مصرف کاهش موی صورت زاید تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۷      مکانیسم اثر - سرعت رشد مو را به تاخیر انداخته [...]

افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical2017-04-28T12:19:10+04:30

مترونیدازول Metronidazole

2017-04-28T12:16:30+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Metronidazole گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CLARIS LIFE SCIENCES داروسازی ایران ناژو داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی دارو پخش - کارخانه داروسازی بهوزان داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی داروسازی البرز دارو داروسازی پارس دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی عماد درمان [...]

مترونیدازول Metronidazole2017-04-28T12:16:30+04:30

اتوواکون Atovaquone

2017-04-28T12:15:09+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Atovaquone گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو علیه قارچ Pneumocystis carini نیز فعال می باشد و در درمان و پروفیلاکسی پنومونی ناشی از این قارچ در بیمارانی که قادر به تحمل کوتریموکسازول [...]

اتوواکون Atovaquone2017-04-28T12:15:09+04:30
Go to Top