والاسیکلوویر Valaciclovir

2017-04-27T13:55:08+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Valaciclovir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی عبیدی              موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان زونا در بیماران دارای سیستم ایمنی سالم - درمان اولیه و راجعه هرپس تناسلی - سرکوب [...]

والاسیکلوویر Valaciclovir2017-04-27T13:55:08+04:30

زیدوودین Zidovudine

2017-04-27T13:52:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zidovudine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی پارس دارو داروسازی لقمان            موارد مصرف زید وود ین، همراه با سایر داروهای ضد ریتروویروس، در درمان عفونت ناشی از ویروس HIV مصرف می شود. [...]

زیدوودین Zidovudine2017-04-27T13:52:44+04:30

تري فلوريدين Trifluridine-Ophthalmic

2017-04-27T13:51:18+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Trifluridine-Ophthalmic گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف تري فلوريدين در درمان التهاب بافت پوششي ملتحمه از نوع اوليه و نيز التهاب عود كننده بافت پوششي قرنيه و ملتحمه ناشي [...]

تري فلوريدين Trifluridine-Ophthalmic2017-04-27T13:51:18+04:30

زانامیویر Zanamivir

2017-04-27T13:48:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zanamivir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK                موارد مصرف زانامیویر، آنزیم سطحی ویروس به نام نورامینیداز(سیالیداز) را مهار می کند که این آنزیم جهت آزادسازی ذرات جدید تشکیل شده ویروسی از سلول عفونی [...]

زانامیویر Zanamivir2017-04-27T13:48:11+04:30

تلاپریویر Telaprevir

2017-04-27T13:46:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Telaprevir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان ژنوتیپ 1 هپاتیت C مزمن ( همراه با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین) در بیماران بزرگسال مبتلا به بیماری کبد پیشرفته شامل سیروز، [...]

تلاپریویر Telaprevir2017-04-27T13:46:58+04:30

زالسیتابین Zalcitabine

2017-04-27T13:43:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zalcitabine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف فعالیت ضد ویروسی: زالسیتابین در درون سلول طی مراحلی به تری فسفات تبدیل می شود. که این تری فسفات از طریق مهار رقابتی ریورس ترانس پپتیداز باعث مهار [...]

زالسیتابین Zalcitabine2017-04-27T13:43:38+04:30

استاوودین Stavudine

2017-04-27T13:42:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Stavudine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان عفونت HIV در ترکیب با سایر داروهای ضد ویروس      مکانیسم اثر - استاوودین یک آنالوگ تیمیدین است که با DNA پلیمراز وابسته به DNA [...]

استاوودین Stavudine2017-04-27T13:42:16+04:30

سوفوسبوویر Sofosbuvir

2017-04-27T13:39:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Sofosbuvir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی عبیدی              موارد مصرف به همراه دیگر داروهای ضد ویروس برای درمان عفونت مزمن هپاتیت سی به کار می رود.      مکانیسم اثر سوفوسبوویر [...]

سوفوسبوویر Sofosbuvir2017-04-27T13:39:03+04:30

انترفرون آلفا Interferon Alfa

2017-04-27T13:37:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Interferon Alfa گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE SCHERING PLOUGH داروسازی پویش دارو            موارد مصرف انترفرون آلفا در درمان لوسمی Hairy cell، کوندیلوماتا الکومیناتا، هپاتیت مزمن فعال، سارکوم کاپوسی همراه با ایدز، کارسینوم مثانه، [...]

انترفرون آلفا Interferon Alfa2017-04-27T13:37:39+04:30

ریباویرین Ribavirin

2017-04-27T13:32:06+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ribavirin گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE SCHERING PLOUGH داروسازی باختر بیوشیمی            موارد مصرف ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی). a) درمان هپاتیت C مزمن b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)      مکانیسم [...]

ریباویرین Ribavirin2017-04-27T13:32:06+04:30

آيدوكسوريدين Idoxuridine

2017-04-27T13:30:43+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Idoxuridine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف آيدوكسوريدين در درمان كراتيت ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس (تبخال) به صورت موضعي در چشم مصرف مي شود.      مکانیسم اثر [...]

آيدوكسوريدين Idoxuridine2017-04-27T13:30:43+04:30

نویراپین Nevirapine

2017-04-27T13:28:07+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Nevirapine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی                موارد مصرف ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). الف- عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس): بزرگسالان: 200mg از راه [...]

نویراپین Nevirapine2017-04-27T13:28:07+04:30
Go to Top