زوپیکلون Zopiclone

2017-04-27T12:22:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zopiclone گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف طول مدت اثر کوتاهی دارد. این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بی خوابی بکار می رود.      [...]

زوپیکلون Zopiclone2017-04-27T12:22:26+04:30

زیپاسیدون Ziprasidone

2017-04-27T12:21:18+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ziprasidone گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف درمان اسکیزوفرنی؛ درمان اپیزودهای حاد مانیک یا اپیزودهای ترکیبی اختلال دو قطبی با یا بدون سایکوز؛ درمان نگهدارنده اختلال دوقطبی [...]

زیپاسیدون Ziprasidone2017-04-27T12:21:18+04:30

زولپیدم Zolpidem

2017-04-27T12:18:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zolpidem گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی اکتوورکو داروسازی تهران دارو داروسازی سبحان دارو SANOFI AVENTIS داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی مرهم دارو داروسازی ابوریحان داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی درسا دارو [...]

زولپیدم Zolpidem2017-04-27T12:18:33+04:30

زالپلون Zaleplon

2017-04-27T12:16:25+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zaleplon گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو شروع اثر سریع و [...]

زالپلون Zaleplon2017-04-27T12:16:25+04:30

تریفلوپرازین Trifluoperazine

2017-04-27T12:13:51+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Trifluoperazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مرهم دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی کیمیدارو            موارد مصرف اين دارو در درمان اختلالات پسيكوتيك مصرف مي‌شود.      مکانیسم [...]

تریفلوپرازین Trifluoperazine2017-04-27T12:13:51+04:30

پرفنازين Perphenazine

2017-04-27T12:11:59+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Perphenazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی خوارزمی              موارد مصرف پرفنازين در اسكيزوفرني و حالات رواني ،مانيا و درمان كمكي كوتاه مدت [...]

پرفنازين Perphenazine2017-04-27T12:11:59+04:30

تيوريدازین Thioridazine

2017-04-27T12:09:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Thioridazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی خوارزمی داروسازی مینو              موارد مصرف در موارد اسكيزوفرني و ساير حالات جنون،مانيا، براي درمان كوتاه مدت و كمكي تحريك‌پذيري [...]

تيوريدازین Thioridazine2017-04-27T12:09:32+04:30

اگزازپام Oxazepam

2017-04-27T12:08:10+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Oxazepam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی تولید دارو داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو داروسازی تهران شیمی داروسازی جالینوس              موارد مصرف اين دارو [...]

اگزازپام Oxazepam2017-04-27T12:08:10+04:30

تترابنزین Tetrabenzine

2017-04-27T12:05:43+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tetrabenzine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي درمان اختلالات حركتي ناشي از كره هانتيگتون، همي‌باليسموس، كره ناشي از پيري و اختلالات نورولوژيك مشابه مصرف [...]

تترابنزین Tetrabenzine2017-04-27T12:05:43+04:30

اولانزاپین Olanzapine

2017-04-27T12:04:27+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Olanzapine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی روز دارو داروسازی فارماشیمی داروسازی اکسیر داروسازی تهران دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف [...]

اولانزاپین Olanzapine2017-04-27T12:04:27+04:30

ریسپیریدون Risperidone

2017-04-27T12:01:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Risperidone گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی داروسازی امین داروسازی پور سینا داروسازی سبحان دارو            موارد مصرف اين دارو [...]

ریسپیریدون Risperidone2017-04-27T12:01:36+04:30

ميدازولام Midazolam

2017-04-27T12:00:22+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Midazolam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی تهران شیمی داروسازی کیمیدارو داروسازی ابوریحان                موارد مصرف ميدازولام براي ايجاد تسكين [...]

ميدازولام Midazolam2017-04-27T12:00:22+04:30
Go to Top