زفیرلوکاست Zafirlukast

2017-04-28T14:44:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zafirlukast گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA                موارد مصرف زفیرلوکاست یک آنتاگونیست انتخابی برای گیرنده 4D لوکوترین است گیرنده ای که تحریک آن [...]

زفیرلوکاست Zafirlukast2017-04-28T14:44:16+04:30

مونتلوکاست Montelukast

2017-04-28T14:43:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Montelukast گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی پور سینا داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو دارو پخش - کارخانه داروسازی تسنیم داروسازی درسا دارو داروسازی سها داروسازی [...]

مونتلوکاست Montelukast2017-04-28T14:43:04+04:30

تیوتروپبوم Tiotropium

2017-04-28T14:39:42+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tiotropium گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BOEHRINGER INGELHEIM                موارد مصرف برونکودیلاتور (آنتی کولینرژیک طولانی اثر). درمان نگهدارنده برونکواسپاسم در COPD شامل برونشیت مزمن [...]

تیوتروپبوم Tiotropium2017-04-28T14:39:42+04:30

كتوتيفن Ketotifen

2017-04-28T14:38:19+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ketotifen گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAUSCH & LOMB دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو HEXAL داروسازی الحاوی داروسازی حکیم داروسازی عبیدی JULPHAR داروسازی امین داروسازی [...]

كتوتيفن Ketotifen2017-04-28T14:38:19+04:30

تئوفيلين جي Theophylline G

2017-04-28T14:34:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Theophylline G گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی رازک داروسازی رها داروسازی البرز دارو داروسازی خوارزمی داروسازی راموفارمین داروسازی عماد درمان پارس     [...]

تئوفيلين جي Theophylline G2017-04-28T14:34:57+04:30

ايپراتروپيوم بروماید Ipratropium Bromide

2017-04-28T14:33:23+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ipratropium Bromide گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BOEHRINGER INGELHEIM CIPLA داروسازی جابربن حیان            موارد مصرف ايپراتروپيوم براي درمان انسداد برگشت پذيرراه هاي هوايي بويژه درمان [...]

ايپراتروپيوم بروماید Ipratropium Bromide2017-04-28T14:33:23+04:30

تئوفيلين Theophylline

2017-04-28T14:29:06+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Theophylline گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی شهر دارو داروسازی عبیدی داروسازی فارماشیمی          موارد مصرف تئوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راههاي [...]

تئوفيلين Theophylline2017-04-28T14:29:06+04:30

فورموترول Formoterol

2017-04-28T14:27:12+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Formoterol گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA CHIESI NOVARTIS داروسازی جابربن حیان CHEMO GROUP GENERIS SMB            موارد مصرف فورموترول یک سمپاتومیمتیک با فعالیت مستقیم و [...]

فورموترول Formoterol2017-04-28T14:27:12+04:30

تربوتالين Terbutaline

2017-04-28T14:24:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Terbutaline گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران هورمون                موارد مصرف تربوتالين براي درمان آسم و ساير حالات توام با انسداد برگشت پذير [...]

تربوتالين Terbutaline2017-04-28T14:24:26+04:30

كرومولين سدیم Cromolyn Sodium

2017-04-28T14:23:12+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cromolyn Sodium گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی جابربن حیان داروسازی رها داروسازی سینا دارو URSAPHARM داروسازی دنیای بهداشت              موارد مصرف كرومولين براي [...]

كرومولين سدیم Cromolyn Sodium2017-04-28T14:23:12+04:30

سالمترول Salmeterol

2017-04-28T14:20:23+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Salmeterol گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی سینا دارو            موارد مصرف سالمترول یک سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است که فعالیت تحریکی [...]

سالمترول Salmeterol2017-04-28T14:20:23+04:30

کافئین Caffeine

2017-04-28T14:18:43+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Caffeine گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی کیمیدارو فاروس فارمد مکمل های غذایی حیاتی کارن            موارد مصرف کافئین یک متیل گزانتین است و همانند تئوفیلین [...]

کافئین Caffeine2017-04-28T14:18:43+04:30
Go to Top