دارو تريامسينولون موضعی Triamcinolone Topical

2017-05-11T19:26:22+04:30

اطلاعات دارو تريامسينولون موضعی  Triamcinolone Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تريامسينولون موضعی Triamcinolone Topical گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی جابربن حیان داروسازی رها داروسازی عماد درمان پارس داروسازی بهوزان             [...]

دارو تريامسينولون موضعی Triamcinolone Topical2017-05-11T19:26:22+04:30

دارو تريامسينولون Triamcinolone

2017-05-11T19:26:28+04:30

اطلاعات دارو تريامسينولون  Triamcinolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تريامسينولون Triamcinolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GEDEON RICHTER دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی سینا دارو HEXAL داروسازی البرز دارو داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین SANDOZ     [...]

دارو تريامسينولون Triamcinolone2017-05-11T19:26:28+04:30

دارو فلودروکورتیزن Fludrocortisone

2017-05-11T19:26:32+04:30

اطلاعات دارو فلودروکورتیزن  Fludrocortisone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلودروکورتیزن Fludrocortisone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان                موارد مصرف اين دارو يك ميزالوكورتيكوئيد است كه در درمان نارسايي غده فوق كليه مصرف [...]

دارو فلودروکورتیزن Fludrocortisone2017-05-11T19:26:32+04:30

دارو پردنيزولون چشمی Prednisolone Ophthalmic

2017-05-11T19:26:36+04:30

اطلاعات دارو پردنيزولون چشمی  Prednisolone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پردنيزولون چشمی Prednisolone Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف پردنيزولون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك [...]

دارو پردنيزولون چشمی Prednisolone Ophthalmic2017-05-11T19:26:36+04:30

دارو دگزامتازون چشمی Dexamethasone Ophthalmic

2017-05-11T19:26:40+04:30

اطلاعات دارو دگزامتازون چشمی  Dexamethasone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دگزامتازون چشمی Dexamethasone Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو              موارد مصرف دگزامتازون در درمان حالت هاي [...]

دارو دگزامتازون چشمی Dexamethasone Ophthalmic2017-05-11T19:26:40+04:30

دارو پردنيزولون Prednisolone

2017-05-11T19:26:46+04:30

اطلاعات دارو پردنيزولون  Prednisolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پردنيزولون Prednisolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف پردنيزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي [...]

دارو پردنيزولون Prednisolone2017-05-11T19:26:46+04:30

دارو دگزامتازون Dexamethasone

2017-05-11T19:26:50+04:30

اطلاعات دارو دگزامتازون  Dexamethasone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دگزامتازون Dexamethasone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اسوه داروسازی ایران هورمون داروسازی سینا دارو داروسازی ابوریحان داروسازی البرز دارو داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین     [...]

دارو دگزامتازون Dexamethasone2017-05-11T19:26:50+04:30

دارو متيل پردنيزولون Methylprednisolone

2017-05-11T19:26:53+04:30

اطلاعات دارو متيل پردنيزولون  Methylprednisolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل پردنيزولون Methylprednisolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور LISAPHARMA PFIZER داروسازی ایران هورمون داروسازی روناک دارو MYLAN داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی کاسپین تامین MYLAN S.A.S       [...]

دارو متيل پردنيزولون Methylprednisolone2017-05-11T19:26:53+04:30

دارو كلوبتازول Clobetasol

2017-05-11T19:26:59+04:30

اطلاعات دارو كلوبتازول  Clobetasol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كلوبتازول Clobetasol گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو داروسازی کیش مدیفارم داروسازی بهوزان داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس       [...]

دارو كلوبتازول Clobetasol2017-05-11T19:26:59+04:30

دارو هيدروكورتيزون موضعی Hydrocortisone topical

2017-05-11T19:27:03+04:30

اطلاعات دارو هيدروكورتيزون موضعی  Hydrocortisone topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكورتيزون موضعی Hydrocortisone topical گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان داروسازی سینا دارو   [...]

دارو هيدروكورتيزون موضعی Hydrocortisone topical2017-05-11T19:27:03+04:30

دارو بودزوناید Budesonide

2017-05-11T19:30:41+04:30

اطلاعات دارو بودزوناید  Budesonide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بودزوناید Budesonide گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ALDO UNION CHIESI MEDOCHEMIE داروسازی جابربن حیان ASTRAZENECA CIPLA              موارد مصرف درمان آسم مزمن، پروفیلاکسی و درمان علامتی [...]

دارو بودزوناید Budesonide2017-05-11T19:30:41+04:30

دارو هيدروكورتيزون چشمی Hydrocortisone Ophthalmic

2017-05-11T19:30:48+04:30

اطلاعات دارو هيدروكورتيزون چشمی  Hydrocortisone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): Hydrocortisone-Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف هيدروكورتيزون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك چشم و گوش كه [...]

دارو هيدروكورتيزون چشمی Hydrocortisone Ophthalmic2017-05-11T19:30:48+04:30
Go to Top