دارو زینک اکسید Zinc Oxide

2017-05-11T19:17:09+04:30

اطلاعات دارو زینک اکسید  Zinc Oxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو زینک اکسید Zinc Oxide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مینو داروسازی کاسپین تامین داروسازی کیش مدیفارم         [...]

دارو زینک اکسید Zinc Oxide2017-05-11T19:17:09+04:30

دارو سولفور Sulfur

2017-05-11T19:17:14+04:30

اطلاعات دارو سولفور  Sulfur در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سولفور Sulfur گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده به عنوان داروي كمكي در درمان آكنه ولگاريس [...]

دارو سولفور Sulfur2017-05-11T19:17:14+04:30

دارو تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN

2017-05-11T19:17:15+04:30

اطلاعات دارو تریامسینولون ان ان  Triamcinolone NN در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی جابربن حیان داروسازی رها داروسازی عماد [...]

دارو تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN2017-05-11T19:17:15+04:30

دارو سلنيوم سولفيد Selenium Sulfide

2017-05-11T19:17:21+04:30

اطلاعات دارو سلنيوم سولفيد  Selenium Sulfide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سلنيوم سولفيد Selenium Sulfide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی بهسا داروسازی دنیای بهداشت داروسازی شهر دارو   [...]

دارو سلنيوم سولفيد Selenium Sulfide2017-05-11T19:17:21+04:30

دارو ترتينویين Tretinoin

2017-05-11T19:17:27+04:30

اطلاعات دارو ترتينویين  Tretinoin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ترتينویين Tretinoin گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور Bailleul -Biorga دارو پخش - کارخانه داروسازی پارس دارو داروسازی کیش مدیفارم ROCHE PHARMA داروسازی ایران [...]

دارو ترتينویين Tretinoin2017-05-11T19:17:27+04:30

دارو ساليسيليک اسید Salicylic Acid

2017-05-11T19:17:30+04:30

اطلاعات دارو ساليسيليک اسید  Salicylic Acid در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ساليسيليک اسید Salicylic Acid گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اسيدساليسيليك براي درمان موضعي اختلالات هيپركراتوتيك [...]

دارو ساليسيليک اسید Salicylic Acid2017-05-11T19:17:30+04:30

دارو تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide

2017-05-11T19:17:39+04:30

اطلاعات دارو تیتانیوم دی اکساید  Titanium Dioxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده براي پيشگيري [...]

دارو تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide2017-05-11T19:17:39+04:30

دارو پریتون زینک Pyrithione Zinc

2017-05-11T19:17:46+04:30

اطلاعات دارو پریتون زینک  Pyrithione Zinc در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پریتون زینک Pyrithione Zinc گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ساپونین ایران                موارد مصرف [...]

دارو پریتون زینک Pyrithione Zinc2017-05-11T19:17:46+04:30

دارو تربینافین موضعی Terbinafine Topical

2017-05-11T19:17:50+04:30

اطلاعات دارو تربینافین موضعی  Terbinafine Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تربینافین موضعی Terbinafine Topical گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف توجه: در مورد تربينافين خوراكي به [...]

دارو تربینافین موضعی Terbinafine Topical2017-05-11T19:17:50+04:30

دارو پیمکرولیموس Pimecrolimus

2017-05-11T19:17:55+04:30

اطلاعات دارو پیمکرولیموس  Pimecrolimus در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پیمکرولیموس Pimecrolimus گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS PHARMA زیست دارو درمان پارس              موارد مصرف - درمان [...]

دارو پیمکرولیموس Pimecrolimus2017-05-11T19:17:55+04:30

دارو پابا کا Paba K

2017-05-11T19:18:01+04:30

اطلاعات دارو پابا کا  Paba K در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پابا کا Paba K گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف پتاسيم پابا در درمان انواع اختلالات [...]

دارو پابا کا Paba K2017-05-11T19:18:01+04:30

دارو ديترانول Dithranol

2017-05-11T19:18:06+04:30

اطلاعات دارو ديترانول  Dithranol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ديترانول Dithranol گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ديترانول براي درمان موضعي پسوريازيس خاموش يا مزمن پوست و [...]

دارو ديترانول Dithranol2017-05-11T19:18:06+04:30
Go to Top