دارو لوودوپا سی Levodopa-C

2017-05-11T19:00:07+04:30

اطلاعات دارو لوودوپا سی  Levodopa-C در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوودوپا سی Levodopa-C گروه دارویی: Dopaminergics دوپامینرژیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی البرز دارو داروسازی جالینوس داروسازی راموفارمین          موارد مصرف اين دارو در كنترل بيماري‌ پاركينسون ايديوپاتيك [...]

دارو لوودوپا سی Levodopa-C2017-05-11T19:00:07+04:30

دارو روپینیرول Ropinirole

2017-05-11T19:00:17+04:30

اطلاعات دارو روپینیرول  Ropinirole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو روپینیرول Ropinirole گروه دارویی: Dopaminergics دوپامینرژیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK داروسازی امین داروسازی بهستان تولید داروسازی عبیدی داروسازی ابوریحان                موارد مصرف اين دارو براي درمان [...]

دارو روپینیرول Ropinirole2017-05-11T19:00:17+04:30

دارو لوودوپا بی Levodopa-B

2017-05-11T19:00:24+04:30

اطلاعات دارو لوودوپا بی  Levodopa-B در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوودوپا بی Levodopa-B گروه دارویی: Dopaminergics دوپامینرژیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE                موارد مصرف اين دارو در درمان بيماري پاركينسون مصرف مي‌شود.       [...]

دارو لوودوپا بی Levodopa-B2017-05-11T19:00:24+04:30
Go to Top