دارو لئوپرورلین Leuprorelin

2017-05-11T18:50:42+04:30

اطلاعات دارو لئوپرورلین Leuprorelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لئوپرورلین Leuprorelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS DONG KOOK PHARM ERIOCHEM داروسازی واریان فارمد          موارد مصرف داروی Leuprorelin يك [...]

دارو لئوپرورلین Leuprorelin2017-05-11T18:50:42+04:30

دارو وازوپرسین Vasopressin

2017-05-11T18:50:46+04:30

اطلاعات دارو وازوپرسین Vasopressin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو وازوپرسین Vasopressin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف -پرادراری: می تواند اختلال مایعات ناشی [...]

دارو وازوپرسین Vasopressin2017-05-11T18:50:46+04:30

دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin

2017-05-11T18:50:50+04:30

اطلاعات دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FERRING IBSA LG LIFE SCIENCES دارو پخش - کارخانه     [...]

دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin2017-05-11T18:50:50+04:30

دارو تریپتورلین Triptorelin

2017-05-11T18:50:56+04:30

اطلاعات دارو تریپتورلین Triptorelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تریپتورلین Triptorelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FERRING داروسازی بازرگانی پویش دارو داروسازی واریان دارو پژوه داروسازی ویتان فارمد IPSEN         [...]

دارو تریپتورلین Triptorelin2017-05-11T18:50:56+04:30

دارو هیسترلین Histrelin

2017-05-11T18:51:12+04:30

اطلاعات دارو هیسترلین Histrelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هیسترلین Histrelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف درمان تسکینی سرطان پیشرفته پروستات بلوغ زودرس مرکزی در اطفال تاریخ [...]

دارو هیسترلین Histrelin2017-05-11T18:51:12+04:30

دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide

2017-05-11T18:51:16+04:30

اطلاعات دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف داروی تتراکوزاکتاید يك پلي‌پيتيد صناعي [...]

دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide2017-05-11T18:51:16+04:30

دارو گوسرلین Goserelin

2017-05-11T18:51:18+04:30

اطلاعات دارو گوسرلین Goserelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گوسرلین Goserelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA                موارد مصرف داروی Goserelin يك آنالوگ گونادورلين با خصوصيات [...]

دارو گوسرلین Goserelin2017-05-11T18:51:18+04:30

دارو اكسيتوسين Oxytocin

2017-05-11T18:51:23+04:30

اطلاعات دارو اكسيتوسين  Oxytocin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسيتوسين Oxytocin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین              موارد مصرف اكسي توسين به منظور [...]

دارو اكسيتوسين Oxytocin2017-05-11T18:51:23+04:30

دارو گنادورلين Gonadorelin

2017-05-11T18:51:26+04:30

اطلاعات دارو گنادورلين  Gonadorelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گنادورلين Gonadorelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف گنادورلين براي درمان آمنوره و ناباروري ناشي از آزادشدن غير طبيعي [...]

دارو گنادورلين Gonadorelin2017-05-11T18:51:26+04:30

دارو اوکترئوتاید استات Octreotide Acetate

2017-05-11T18:51:35+04:30

اطلاعات دارو اوکترئوتاید استات  Octreotide Acetate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اوکترئوتاید استات Octreotide Acetate گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS SUN PHARMACEUTICAL داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین OMEGA         [...]

دارو اوکترئوتاید استات Octreotide Acetate2017-05-11T18:51:35+04:30

دارو دسموپرسین Desmopressin

2017-05-11T18:51:40+04:30

اطلاعات دارو دسموپرسین  Desmopressin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دسموپرسین Desmopressin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS داروسازی جابربن حیان داروسازی رها داروسازی سینا دارو FERRING                [...]

دارو دسموپرسین Desmopressin2017-05-11T18:51:40+04:30

دارو متيل ارگونوين مالئات Methylergonovine Maleate

2017-05-11T18:51:44+04:30

اطلاعات دارو متيل ارگونوين مالئات  Methylergonovine Maleate در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل ارگونوين مالئات Methylergonovine Maleate گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مینو                موارد مصرف [...]

دارو متيل ارگونوين مالئات Methylergonovine Maleate2017-05-11T18:51:44+04:30
Go to Top