دارو تاکرولیموس Tacrolimus

2017-05-11T18:49:29+04:30

اطلاعات دارو تاکرولیموس Tacrolimus در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تاکرولیموس Tacrolimus گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS داروسازی ابوریحان داروسازی زهراوی زیست دارو درمان پارس BIOCON                موارد مصرف تاکرولیموس یک [...]

دارو تاکرولیموس Tacrolimus2017-05-11T18:49:29+04:30

دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate

2017-05-11T18:49:34+04:30

اطلاعات دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی زهراوی داروسازی سینا ژن            موارد مصرف توجه: اطلاعات ذیل [...]

دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate2017-05-11T18:49:34+04:30

دارو سیرولیموس Sirolimus

2017-05-11T18:49:39+04:30

اطلاعات دارو سیرولیموس Sirolimus در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سیرولیموس Sirolimus گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOCON WYETH              موارد مصرف سیرولیموس یک ترکیب ماکرولیدی حاصل از Streptomyces hygroscopicus است که دارای [...]

دارو سیرولیموس Sirolimus2017-05-11T18:49:39+04:30

دارو سايكلوسپورين Ciclosporin

2017-05-11T18:49:44+04:30

اطلاعات دارو سايكلوسپورين Ciclosporin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سايكلوسپورين Ciclosporin گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL NOVARTIS داروسازی زهراوی داروسازی سینا دارو          موارد مصرف سايكلوسپورين درجلوگيري از رد پيوند كليه، كبد، قلب [...]

دارو سايكلوسپورين Ciclosporin2017-05-11T18:49:44+04:30

دارو میکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil

2017-05-11T18:49:47+04:30

اطلاعات دارو میکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو میکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CLAUSEN NOVARTIS داروسازی اسوه داروسازی زهراوی F.HOFFMANN-LA ROCHE دارو پخش - کارخانه            [...]

دارو میکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil2017-05-11T18:49:47+04:30

دارو آزاتيوپرين Azathioprine

2017-05-11T18:49:55+04:30

اطلاعات دارو آزاتيوپرين Azathioprine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آزاتيوپرين Azathioprine گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی راموفارمین داروسازی مهر دارو              موارد مصرف آزاتيوپرين به عنوان داروي كمكي براي جلوگيري از [...]

دارو آزاتيوپرين Azathioprine2017-05-11T18:49:55+04:30
Go to Top