دارو دانترولن Dantrolene

2017-05-11T18:38:28+04:30

اطلاعات دارو دانترولن Dantrolene در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دانترولن Dantrolene گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف دانترولن در درمان اسپاسم و به عنوان داروي كمكي در درمان هيپرترمي بدخيم، سندرم [...]

دارو دانترولن Dantrolene2017-05-11T18:38:28+04:30

دارو تیزانیدین Tizanidine

2017-05-11T18:40:43+04:30

اطلاعات دارو تیزانیدین Tizanidine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تیزانیدین Tizanidine گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی ابوریحان داروسازی جالینوس داروسازی رها NOVARTIS داروسازی اکتوورکو داروسازی حکیم داروسازی سها دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران [...]

دارو تیزانیدین Tizanidine2017-05-11T18:40:43+04:30

دارو بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins

2017-05-11T18:40:47+04:30

اطلاعات دارو بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور IPSEN MEDY-TOX              موارد مصرف فلج کننده عضلات. a) درمان اسپاسم [...]

دارو بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins2017-05-11T18:40:47+04:30

دارو متوکاربامول Methocarbamol

2017-05-11T18:40:52+04:30

اطلاعات دارو متوکاربامول Methocarbamol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متوکاربامول Methocarbamol گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران دارو داروسازی سینا دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی امین داروسازی رازک       [...]

دارو متوکاربامول Methocarbamol2017-05-11T18:40:52+04:30

دارو باكلوفن Baclofen

2017-05-11T18:40:55+04:30

اطلاعات دارو باكلوفن Baclofen در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو باكلوفن Baclofen گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی زهراوی داروسازی کیمیدارو              موارد مصرف باكلوفن در درمان اسپاسم شديد و مزمن عضله [...]

دارو باكلوفن Baclofen2017-05-11T18:40:55+04:30
Go to Top