دارو پرمترین Permethrin

2017-05-15T19:06:16+04:30

اطلاعات دارو پرمترین Permethrin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پرمترین Permethrin گروه دارویی: Pesticides and Repellents سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی گیلارانکو                موارد مصرف از كرم اين [...]

دارو پرمترین Permethrin2017-05-15T19:06:16+04:30

دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent

2017-05-15T19:04:40+04:30

اطلاعات دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent گروه دارویی: Pesticides and Repellents سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی گیلارانکو                موارد [...]

دارو اینسکت ریپلنت Insect Repellent2017-05-15T19:04:40+04:30

دارو لیندن Lindane

2017-05-15T19:00:26+04:30

اطلاعات دارو لیندن Lindane در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لیندن Lindane گروه دارویی: Pesticides and Repellents سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی بهوزان داروسازی گیلارانکو              موارد مصرف شامپوی لیندن [...]

دارو لیندن Lindane2017-05-15T19:00:26+04:30

دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate

2017-05-15T18:58:47+04:30

اطلاعات دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate گروه دارویی: Pesticides and Repellents سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده براي درمان [...]

دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate2017-05-15T18:58:47+04:30
Go to Top