دارو دینوپروستون Dinoprostone

2017-05-15T18:47:31+04:30

اطلاعات دارو دینوپروستون Dinoprostone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دینوپروستون Dinoprostone گروه دارویی: Prostaglandins پروستاگلاندین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER                موارد مصرف پروستاگلاندین E2 القای زایمان      مکانیسم اثر مانند زایمان طبیعی باعث [...]

دارو دینوپروستون Dinoprostone2017-05-15T18:47:31+04:30

دارو میسوپروستول Misoprostol

2017-05-15T18:44:22+04:30

اطلاعات دارو میسوپروستول Misoprostol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو میسوپروستول Misoprostol گروه دارویی: Prostaglandins پروستاگلاندین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی سامی ساز              موارد مصرف ضد زخم معده، محافظت کننده مخاط معده (آنالوگ پروستاگلاندین [...]

دارو میسوپروستول Misoprostol2017-05-15T18:44:22+04:30

دارو آلپروستادیل Alprostadil

2017-05-15T18:41:36+04:30

اطلاعات دارو آلپروستادیل Alprostadil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آلپروستادیل Alprostadil گروه دارویی: Prostaglandins پروستاگلاندین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   GENPHARMA PFIZER UCB PHARMA          موارد مصرف پروستاگلندین E1 الف- اختلالات نعوظ ناشی از علل عروقی، روانی و [...]

دارو آلپروستادیل Alprostadil2017-05-15T18:41:36+04:30
Go to Top