دارو پروژسترون Progesterone

2017-05-15T18:19:57+04:30

اطلاعات دارو پروژسترون Progesterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروژسترون Progesterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS FERRING داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین BESINS داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان            موارد مصرف [...]

دارو پروژسترون Progesterone2017-05-15T18:19:57+04:30

دارو یولیپریستات استات Ulipristal Acetate

2017-05-15T18:17:31+04:30

اطلاعات دارو یولیپریستات استات Ulipristal Acetate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو یولیپریستات استات Ulipristal Acetate گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - جلوگیری اورژانسی از حاملگی در موارد مقاربت محافظت نشده [...]

دارو یولیپریستات استات Ulipristal Acetate2017-05-15T18:17:31+04:30

دارو اكسي متولون Oxymetholone

2017-05-15T18:15:20+04:30

اطلاعات دارو اكسي متولون Oxymetholone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسي متولون Oxymetholone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف اكسي متولون يك استروئيد آنابوليك [...]

دارو اكسي متولون Oxymetholone2017-05-15T18:15:20+04:30

دارو تستوسترون Testosterone

2017-05-15T18:10:41+04:30

اطلاعات دارو تستوسترون Testosterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تستوسترون Testosterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ORGANON ROTEXMEDICA داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف تستوسترون در درمان كمبود آندروژن ناشي از [...]

دارو تستوسترون Testosterone2017-05-15T18:10:41+04:30

دارو ناندرولون Nandrolone

2017-05-15T18:08:59+04:30

اطلاعات دارو ناندرولون Nandrolone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ناندرولون Nandrolone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین            موارد مصرف ناندرولون براي درمان استئوپروز دوران [...]

دارو ناندرولون Nandrolone2017-05-15T18:08:59+04:30

دارو رالوکسیفن Raloxifene

2017-05-15T18:05:04+04:30

اطلاعات دارو رالوکسیفن Raloxifene در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو رالوکسیفن Raloxifene گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی ابوریحان داروسازی اسوه داروسازی ایران هورمون          موارد مصرف پیشگیری و درمان استئوپروزیس(پوکی استخوان) [...]

دارو رالوکسیفن Raloxifene2017-05-15T18:05:04+04:30

دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone

2017-05-15T18:02:38+04:30

اطلاعات دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان                موارد مصرف متيل تستوسترون بعنوان جانشين درماني در مردان [...]

دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone2017-05-15T18:02:38+04:30

دارو مژسترول Megestrol

2017-05-15T17:57:50+04:30

اطلاعات دارو مژسترول Megestrol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو مژسترول Megestrol گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف مژسترول در درمان سرطان پستان و آندومتر، [...]

دارو مژسترول Megestrol2017-05-15T17:57:50+04:30

دارو دوتاستراید Dutasteride

2017-05-15T17:56:06+04:30

اطلاعات دارو دوتاستراید Dutasteride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دوتاستراید Dutasteride گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف درمان علائم هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) به صورت تک دارو و یا همراه [...]

دارو دوتاستراید Dutasteride2017-05-15T17:56:06+04:30

دارو مدروكسي پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate

2017-05-15T17:51:52+04:30

اطلاعات دارو مدروكسي پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو مدروكسي پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین          موارد [...]

دارو مدروكسي پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate2017-05-15T17:51:52+04:30

دارو دانازول Danazol

2017-05-15T17:48:27+04:30

اطلاعات دارو دانازول Danazol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دانازول Danazol گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA MEDOCHEMIE              موارد مصرف دانازول براي درمان آندومتريوز، منوراژي و ديگر اختلالات قاعدگي، كيست [...]

دارو دانازول Danazol2017-05-15T17:48:27+04:30

دارو لوونورژسترل Levonorgestrel

2017-05-15T17:44:22+04:30

اطلاعات دارو لوونورژسترل Levonorgestrel در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوونورژسترل Levonorgestrel گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف لوونورژسترل براي جلوگيري از بارداري مصرف مي [...]

دارو لوونورژسترل Levonorgestrel2017-05-15T17:44:22+04:30
Go to Top