دارو سیبوترامین Sibutramine

2017-05-26T23:19:20+04:30

اطلاعات دارو سیبوترامین Sibutramine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سیبوترامین Sibutramine گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تدبیر کالای جم              موارد مصرف سیبوترامین که [...]

دارو سیبوترامین Sibutramine2017-05-26T23:19:20+04:30

دارو دوكساپرام Doxapram

2017-05-26T23:16:58+04:30

اطلاعات دارو دوكساپرام Doxapram در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دوكساپرام Doxapram گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف دوكساپرام به عنوان محرك در درمان ضعف تنفسي، تضعيف تنفسي پس [...]

دارو دوكساپرام Doxapram2017-05-26T23:16:58+04:30

دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate

2017-05-26T23:13:04+04:30

اطلاعات دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS RUBIO داروسازی اکسیر داروسازی مهر دارو          موارد مصرف اين دارو براي درمان [...]

دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate2017-05-26T23:13:04+04:30

دارو آتوموکستین Atomoxetine

2017-05-26T23:10:06+04:30

اطلاعات دارو آتوموکستین Atomoxetine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آتوموکستین Atomoxetine گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی تهران دارو داروسازی الحاوی         [...]

دارو آتوموکستین Atomoxetine2017-05-26T23:10:06+04:30
Go to Top