دارو واردنافیل Vardenafil

2017-05-27T00:33:25+04:30

اطلاعات دارو واردنافیل Vardenafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو واردنافیل Vardenafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان اختلال نعوظ ( ED )      مکانیسم اثر - مستقیما باعث [...]

دارو واردنافیل Vardenafil2017-05-27T00:33:25+04:30

دارو سلدینافیل Sildenafil

2017-05-27T00:31:11+04:30

اطلاعات دارو سلدینافیل Sildenafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سلدینافیل Sildenafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی امین داروسازی رازک داروسازی فارماشیمی KRKA داروسازی پور سینا داروسازی روز دارو داروسازی مداوا PFIZER داروسازی خوارزمی داروسازی [...]

دارو سلدینافیل Sildenafil2017-05-27T00:31:11+04:30

دارو تولترودين Tolterodine

2017-05-27T00:26:01+04:30

اطلاعات دارو تولترودين Tolterodine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تولترودين Tolterodine گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی لقمان داروسازی مهر دارو داروسازی تهران دارو داروسازی سها           [...]

دارو تولترودين Tolterodine2017-05-27T00:26:01+04:30

دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride

2017-05-27T00:20:27+04:30

اطلاعات دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف اكسي بوتينين براي [...]

دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride2017-05-27T00:20:27+04:30

دارو تامسولوزین Tamsulosin

2017-05-27T00:16:25+04:30

اطلاعات دارو تامسولوزین Tamsulosin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تامسولوزین Tamsulosin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS داروسازی آریا داروسازی جالینوس داروسازی مداوا HEXAL داروسازی اسوه داروسازی خوارزمی داروسازی کیمیدارو MYLAN داروسازی اکتوورکو داروسازی رازک فرآورده [...]

دارو تامسولوزین Tamsulosin2017-05-27T00:16:25+04:30

دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin

2017-05-27T00:14:07+04:30

اطلاعات دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سها داروسازی مهر دارو              موارد مصرف نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار [...]

دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin2017-05-27T00:14:07+04:30

دارو تادالافیل Tadalafil

2017-05-27T00:10:12+04:30

اطلاعات دارو تادالافیل Tadalafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تادالافیل Tadalafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی حکیم داروسازی فارابی داروسازی مهر دارو دارو پخش - کارخانه داروسازی رازک داروسازی فارماشیمی داروسازی کیش مدیفارم [...]

دارو تادالافیل Tadalafil2017-05-27T00:10:12+04:30

دارو فيناستريد Finasteride

2017-05-27T00:05:18+04:30

اطلاعات دارو فيناستريد Finasteride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فيناستريد Finasteride گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی ابوریحان داروسازی سها داروسازی مهر دارو          موارد مصرف فيناستريد در درمان هيپرپلازي خوش خيم [...]

دارو فيناستريد Finasteride2017-05-27T00:05:18+04:30

دارو سولیفناسین Solifenacin

2017-05-26T23:58:24+04:30

اطلاعات دارو سولیفناسین Solifenacin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سولیفناسین Solifenacin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی سبحان دارو داروسازی عبیدی            موارد مصرف این دارو در درمان [...]

دارو سولیفناسین Solifenacin2017-05-26T23:58:24+04:30

دارو آلفوزوسین Alfuzosin

2017-05-26T23:56:07+04:30

اطلاعات دارو آلفوزوسین Alfuzosin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آلفوزوسین Alfuzosin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف رفع علائم و نشانه های هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH)؛ به صورت Off-label در [...]

دارو آلفوزوسین Alfuzosin2017-05-26T23:56:07+04:30
Go to Top