کتاب Feline Anesthesia and Pain Management

2017-12-17T14:52:35+04:30

Feline-Anesthesia-and-Pain-Management راهنمای قطعی و عملی برای بیهوشی و مدیریت درد در گربه سانان. تنها کتاب ارائه اطلاعات دقیق عملی در بیهوشی و مدیریت درد در گربه ها، یکی از محبوب ترین حیوانات خانگی جهان است.      ارائه اطلاعات مفصل عملی در بیهوشی و مدیریت درد با توجه به نیازهای منحصر به فرد گربه [...]