آبامکتین و تریکلابندازول Abamectin & Triclabendazole

2016-10-02T21:33:50+04:30

گروه دارويي:ضد فاسيولا و ضد انگل هاي داخلي تركيب: در هر ميلي ليتر: Abamectin      5mg Triclabendozone اختصاصات: تركيب جديد و منحصر به فرد جهت كنترل راحت و بي خطر «فاسيولوزيس» و ساير انگل‌های داخلي به روش پوران كه دو ساعت پس از استعمال نسبت به بارش باران كاملاً مقاوم بوده و پايداري خود را در [...]