روش های تلقیح مصنوعی در گاو

2017-08-26T15:26:00+04:30

تولیدمثل در حیوانات خیلی مهم است حتی امکان دارد برخی حیوانات توانایی باردار شدن را نداشته باشند و باید از روش تلقیح مصونوعی باید استفاده کرد. تلقیحات مصنوعی عبارت است از بارور کردن مادیان یا حیوان ماده بدون انجام جفت گیری! و مداخله فیزیکی نریون! با این شکل که اسپرم حیوان نر گرفته می شود [...]

روش های تلقیح مصنوعی در گاو2017-08-26T15:26:00+04:30

عوامل کاهش آبستنی و سقط جنین در گاو

2017-08-26T03:38:28+04:30

عوامل کاهش آبستنی و سقط جنین در گاو داری عوامل محتلفی است که در زمان تشخیص آبستنی در گاوها، دام‌هایی كه توانایی باروری نداشته و آبستن نشده‌اند مشخص می‌گردند كه عوامل مختلفی باعث کاهش آبستنی و سقط جنین در گاو می شود را بررسی می کنیم. از قبیل: نازایی‌ها، سقط جنین‌های زودرس، زایمان پیش موعد، [...]

عوامل کاهش آبستنی و سقط جنین در گاو2017-08-26T03:38:28+04:30

راه های تشخیص آبستنی در گاو

2017-01-25T18:08:10+04:30

جهت تشخیص آبستنی می توان از سه روش زیر استفاده نمود: ۱ . آزمایشات سرولوژیکی : در این روش می توان در همان روزهای اول به آبستنی پی برد. ۲ . سونوگرافی : این روش در دو هفته اول کاربرد دارد. ۳ . روش لمس از طریق رکتال : کاربردیترین روش تشخیص آبستنی روش رکتال [...]

راه های تشخیص آبستنی در گاو2017-01-25T18:08:10+04:30
Go to Top