دلایل تاخیر در زایمان سگ

2017-01-29T10:58:17+04:30

    طول آبستنی به طورثابت ۶۶-۶۴ روزبعد ازحداکثرمیزان lh است . * با این وجود بسته به زمان اندازه گیری اززمان اولین یا آخرین جفت گیری طول آبستنی می تواند بسیارمتغیرباشد . * طولانی شدن بیش ازانتظار مدت آبستنی ممکن است به علل زیرباشد: الف ) سگ چندین روزبعد ازتخمک گذاری جفت گیری کرده باشد. [...]