آب خوری سیفونی در مرغداری

2017-01-06T10:46:23+04:30

در این مقاله میخواهیم در مورد آب خوری سیفونی و محاسبه تعداد آب خوری سیفونی مورد نیاز برای سالن های مرغداری صحبت کنیم. همانطور که میدانید آب مهم ترین ماده مغذی موجودات زنده می باشد و دارای اهمیت بسیار زیادی در پرورش دام و طیور است. بنابراین مدیریت آب و آب آب خوری دارای اهمیت بسیار زیادی [...]