نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل در مرغداری

2017-01-06T10:27:47+04:30

در این مقاله میخواهیم در مورد نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل یا آب خوری پستانکی صحبت کرده و نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل مورد نیاز برای سالن مرغداری را مرور کنیم. پیش از اینکه در مورد نحوه محاسبه آب خوری نیپل یا آب خوری پستانکی صحبت کنیم بهتر است که در مورد این نوع [...]