آب خوری سیفونی در مرغداری

2017-01-06T10:46:23+04:30

در این مقاله میخواهیم در مورد آب خوری سیفونی و محاسبه تعداد آب خوری سیفونی مورد نیاز برای سالن های مرغداری صحبت کنیم. همانطور که میدانید آب مهم ترین ماده مغذی موجودات زنده می باشد و دارای اهمیت بسیار زیادی در پرورش دام و طیور است. بنابراین مدیریت آب و آب آب خوری دارای اهمیت بسیار زیادی [...]

آب خوری سیفونی در مرغداری2017-01-06T10:46:23+04:30

نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل در مرغداری

2017-01-06T10:27:47+04:30

در این مقاله میخواهیم در مورد نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل یا آب خوری پستانکی صحبت کرده و نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل مورد نیاز برای سالن مرغداری را مرور کنیم. پیش از اینکه در مورد نحوه محاسبه آب خوری نیپل یا آب خوری پستانکی صحبت کنیم بهتر است که در مورد این نوع [...]

نحوه محاسبه تعداد آب خوری نیپل در مرغداری2017-01-06T10:27:47+04:30
Go to Top