مقدار و کیفیت آب مصرفی طیور در مرغداری

2017-01-05T11:29:26+04:30

مقدار آب مصرفی طیور چقدر است ؟ کیفیت آب مصرفی طیور باید چگونه باشد؟ ما در این مقاله سعی می کنیم به مقدار آب مصرفی طیور و کیفیت آب مصرفی طیور اشاره بکنیم ؟ آب مهمترین ماده مغذی در پرورش طیور می باشد. متاسفانه اهمیت کیفی آب در پرورش طیور مورد غفلت واقع شده است. [...]

مقدار و کیفیت آب مصرفی طیور در مرغداری2017-01-05T11:29:26+04:30

نحوه محاسبه مقدار آب مصرفی طیور

2017-01-05T08:26:37+04:30

آب مصرفی طیور چقدر است ؟ چه عواملی بر مقدار آب مصرفی طیور یا جوجه ها تاثیر گذار میباشد؟ چگونه مقدار آب مصرفی  مورد نیاز طیور را محاسبه کنبم؟ مقدار آب مصرفی طیور تحت تاثیر یک سری از فاکتور ها یا عوامل قرار می گیرد. سن پرنده مهمترین فاکتوری است که بر مقدار آب مصرفی طیور [...]

نحوه محاسبه مقدار آب مصرفی طیور2017-01-05T08:26:37+04:30
Go to Top