مقدار و کیفیت آب مصرفی طیور در مرغداری

2017-01-05T11:29:26+04:30

مقدار آب مصرفی طیور چقدر است ؟ کیفیت آب مصرفی طیور باید چگونه باشد؟ ما در این مقاله سعی می کنیم به مقدار آب مصرفی طیور و کیفیت آب مصرفی طیور اشاره بکنیم ؟ آب مهمترین ماده مغذی در پرورش طیور می باشد. متاسفانه اهمیت کیفی آب در پرورش طیور مورد غفلت واقع شده است. [...]