آتروپین Atropine

2017-04-25T14:55:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Atropine گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با [...]