دارو آرژنین Arginine

2017-05-11T20:03:28+04:30

اطلاعات دارو آرژنین Arginine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آرژنین Arginine گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس عسل داروی کیش            [...]