استروبريد Estrobreed

2016-10-02T13:16:24+00:00

 كلوپروستنول  - محلول تزریقی دسته داروئی :  پروستاگلاندين ها تركيب : هرميلي ليتر از محلول حاوي 250 ميكرو گرم كلوپروستنول بصورت ملح سديم مي باشد . موارد مصرف : اين دارو در گاو در موارد زير بكار مي رود : 1- منظم نمودن سيكل استروس براي توليد مثل كنترل شده 2- استفاده روتين اين دارو بلافاصله [...]