روترول Rotrole استيل تري بوتيل سيترات

2016-10-03T22:09:04+00:00

تركيب: حاوي استبوتيلات(استيل بوتيل سيترات) مي باشد.   موارد مصرف:از روترول مي توان براي درمان نفخ كفي و گازي در نشخواركنندگان استفاده نمود.   ميزان و  روش مصرف: گاو: 30-20ميلي ليتر از روترول را مقداري آب مخلوط نموده  به آهستگي خورانيده شود. گوسفند: 10-5 ميلي ليتر از روترول را مقداري آب مخلوط نموده  به آهستگي [...]