عوارض مصرف بیش از حد اسید آمینه لیزین

2017-01-05T12:06:45+00:00

آیا عدم تعادل و بالانس اسید آمینه لیزین میتواند باعث کاهش رشد پرنده شود؟ لیزین مازاد بر نیاز چه تاثیری بر طیور دارد؟ سطح اسید آمینه لیزین جیره چه تاثیری بر سرنوشت اسید آمینه آرژنین دارد؟ پیش از پاسخ دادن به این سوالات بهتر است که در یک پاراگراف کوتاه، مطالبی در مورد ساختمان اسیدهای [...]

عوارض مصرف بیش از حد اسید آمینه لیزین2017-01-05T12:06:45+00:00

تقسیم بندی جدید اسیدهای آمینه

2017-01-05T11:20:15+00:00

تقسیم بندی اسیدهای آمینه چه تغییری یافته است؟ آیا تقسیم بندی اسیدهای آمینه به دو صورت اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای آمینه غیر ضروری میتواند جوابگوی تغذیه مدرن باشد؟ در تقسیم بندی جدید جایگاه و اهمیت اسیدهای آمینه چه تغییری یافته است؟ در سال های نه چندان دور تقسیم بندی اسیدهای آمینه در تغذیه طیور [...]

تقسیم بندی جدید اسیدهای آمینه2017-01-05T11:20:15+00:00

وظیفه اسیدهای آمینه در تغذیه طیور چیست؟

2017-01-05T11:15:36+00:00

نقش اسیدهای آمینه در تغذیه طیور چیست ؟ آیا اسیدهای آمینه فقط نقش ساختمانی دارند؟ آیا اسیدهای آمینه در تغذیه طیور فقط وظیفه ساخت عضلات و تکثیر سلولی را بر عهده دارند ؟ ۱- متیونین اولین اسید آمینه محدود کننده در جیره های بر پایه ذرت و سویا می باشد. کمبود متیونین در جیره طیور [...]

وظیفه اسیدهای آمینه در تغذیه طیور چیست؟2017-01-05T11:15:36+00:00
Go to Top