اهمیت اسید فایتیک یا اسید فیتیک در تغذیه طیور

2017-01-05T11:21:10+00:00

در این مقاله میخواهیم به اهمیت اسید فایتیک یا اسید فیتیک در تغذیه طیور و نقش اسید فایتیک در جیره طیور بپردازیم. اسید فایتیک یا اسید فیتیک چیست و در چه منابع خوراکی یافت می شود؟ اسید فایتیک بر جذب کدام مواد مغذی تاثیر گذار است ؟ چگونه میتوان اثرات منفی اسید فایتیک یا اسید [...]