اسید چرب و چه نقشی در موجودات زنده دارد

2017-01-05T09:25:36+00:00

اسید چرب چیست  و چه وظایفی در موجودات زنده ایفا میکند؟ منظور از اسید چرب ترانس چیست ؟  اسید چرب سیس چیست؟ آیا خصوصیات اسید چرب سیس و اسید چرب ترانس با همدیگر فرق میکند؟ اصطلاح PUFA در مقالات یا بروشورها به چه معنا است ؟ منظور از واژه های آلفا ، بتا و امگا [...]