آنیدولافونژین Anidulafungin

2017-04-25T12:08:09+00:00

  نام علمی دارو (ژنریک): Anidulafungin گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ♣ موارد مصرف: - درمان عفونت کاندیدا در خون و سایر عفونت های کاندیدیایی (داخل شکمی، صفاقی، مری) ♣ موارد مصرف Unlabaled: - درمان عفونت های ناشی [...]